ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχυμένος ο ρόλος του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την περαιτέρω νομική θωράκιση και ενίσχυση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και τη διεύρυνση της δικαιοδοσίας του σε ελέγχους «πόθεν έσχες», προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης θα έχει εφεξής τη δυνατότητα να διενεργεί έλεγχο περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») και σε υπαλλήλους, λειτουργούς και όργανα του Δημοσίου που υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα και οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε άλλο φορέα.

Για τον έλεγχο των δηλώσεων ο γενικός επιθεωρητής θα υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύεται με προσωπικό η Γραμματεία και η Διεύθυνση Επεξεργασίας των Δηλώσεων. Συγκεκριμένα, αυξάνονται κατά 10 οι θέσεις των υπαλλήλων (35 αντί 25 που ήταν μέχρι σήμερα), ενώ δημιουργούνται και δύο θέσεις αποσπασμένων δικαστικών λειτουργών.

Κατά τα λοιπά, στο πλαίσιο πάταξης της διαφθοράς ο γενικός επιθεωρητής συμμετέχει στην εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιθεωρήσεων και ελέγχων του δημοσίου τομέα.

Αύξηση των υπαλλήλων

Η τροπολογία προβλέπει παράλληλα αύξηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφείο του γενικού επιθεωρητή. Ειδικότερα, προβλέπει αύξηση του αριθμού των ειδικών επιθεωρητών από δώδεκα σε είκοσι πέντε, με σκοπό την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου. Μάλιστα, για την ανάληψη καθηκόντων ειδικού επιθεωρητή θα είναι εφεξής απαραίτητη η κατοχή πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας το οποίο θα χορηγείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η ίδρυση του σχετικού προγράμματος για την έκδοση του πιστοποιητικού θα γίνει με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθήσουν και όσοι ήδη εργάζονται σε θέσεις ειδικών επιθεωρητών.

Η αύξηση του αριθμού των ειδικών επιθεωρητών κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι η τροπολογία προβλέπει επέκταση της πειθαρχικής αρμοδιότητας του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Επιπροσθέτως, βάσει της τροπολογίας, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης δύο ειδικών συνεργατών οι οποίοι θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο στο γραφείο του επιθεωρητή και η σύσταση δύο θέσεων δικηγόρων οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με απόσπαση. Στόχος είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη του νομικού έργου του επιθεωρητή.

Οι προωθούμενες αλλαγές πάντως συνεπάγονται σημαντική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη μισθοδοσία των δύο ειδικών συνεργατών του γενικού επιθεωρητή θα χρειαστούν περί τις 60.000 ευρώ τον χρόνο. Επίσης, για την κάλυψη των νέων θέσεων προσωπικού –13 ειδικοί επιθεωρητές, 10 υπάλληλοι και 2 δικηγόροι–, η δαπάνη εκτιμάται στον ποσό των 25.000 ευρώ ετησίως για κάθε νέα θέση.

«Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να ενισχυθεί η λειτουργική και η προσωπική ανεξαρτησία του θεσμού και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του», δήλωσε η αρμόδια υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί μόνο από τις δύο θέσεις μετακλητών, αφού οι άλλες θα καλυφθούν με αποσπάσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ