Γράμματα Αναγνωστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Γραμματα Aναγνωστων

Περί δικαίωσης των νεκρών... αιρετικώς

Κύριε διευθυντά
Ο κ. Παντελής Μπουκάλας, για άλλη μία φορά, έστρεψε την προσοχή μας σε μια φράση που η καθημερινή της χρήση απέχει από το νόημα του δημιουργού της. Αναφέρομαι στο «ο αποθανών δεδικαίωται» του Απ. Παύλου. Αξίζει, όμως, να ξαναδιαβάσουμε και να δούμε όλο τον συλλογισμό του Αποστόλου στην επιστολή του Προς Ρωμαίους στ’ 6-11:» Ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ίνα καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, του μηκέτι δουλεύειν ημάς τη αμαρτία· ο γαρ αποθανών δεδικαίωται από της αμαρτίας [...] ούτω και υμείς λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε τω Θεώ εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών». Αφού κάνει τη διαπίστωση πως ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος πέθανε και δεν είναι σκλάβος της αμαρτίας, γιατί ο αποθανών δεν μπορεί πια να αμαρτήσει, καταλήγει στη συμβουλή να θεωρούν οι αποδέκτες της επιστολής τους εαυτούς τους νεκρούς ως προς την αμαρτία, ζωντανούς δε για τον Θεό. Πιστεύω, όμως, πως είναι πολύ αργά για να σταματήσει η φράση την αυτόνομη και... αιρετική της πορεία.

Επαμεινωνδας Ηλιοπουλος
Φαρμακοποιός – Αθήνα

Η περιπέτεια του ΕΕΣ

Κύριε διευθυντά
Με έκπληξη αλλά και πικρία διαβάσαμε το δημοσίευμα της 18/6/2017 σχετικά με όσα συμβαίνουν στον Ερυθρό Σταυρό που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν, και ταλαιπωρείται ακόμα, από πράξεις ή παραλείψεις μιας διοίκησης που λειτουργούσε ως καθεστώς και έπληξε το κύρος του μεγαλύτερου οργανισμού κοινωνικής δράσης στη χώρα μας. Η πικρία για το δημοσίευμα οφείλεται στο γεγονός ότι ο συντάκτης σας παρέλειψε να ενημερωθεί υπεύθυνα από εμάς για τα περισσότερα θέματα που αναφέρονται, αλλά και στις περιπτώσεις που μας ρώτησε, παρέλειψε να δημοσιεύσει τη γνώμη μας.

Επειδή η πρακτική αυτή δεν συνάδει με την εγκυρότητα της εφημερίδας σας, επιτρέψτε μου να σας κατατοπίσω για την κατάσταση:

Α. Την τελευταία διετία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) και η διοίκησή του καταβάλλουν εργώδεις προσπάθειες να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο τον είχαν καταδικάσει πρακτικές του παρελθόντος, μολονότι ομάδες αποτελούμενες από άτομα που ευθύνονται για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση συστηματικά προσπαθούν να παρακωλύσουν τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού, όπως είναι και η απαίτηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού (ΔΟΕΣ).

1. Το 2012, η εκλεγμένη διοίκηση του ΕΕΣ παραιτείται συνεπεία σωρείας ατασθαλιών αλλά και παρέμβασης της ΔΟΕΣ, η οποία μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2013, παρέπεμψε αυτόν στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης και Συμμόρφωσης για παραβίαση ακεραιότητας, λόγω μη αναθεώρησης του καταστατικού του και μη εναρμόνισης αυτού με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, με κίνδυνο μάλιστα την αποπομπή του από αυτό.

Η ανάγκη τροποποίησης του καταστατικού διαγνώσθηκε και από την υπ’ αριθμ. 4011/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έδωσε στη διορισθείσα προσωρινή διοίκηση την αρμοδιότητα να συγκαλέσει καταστατική γενική συνέλευση, ώστε να προχωρήσει η τροποποίηση του καταστατικού, βασικός άξονας της οποίας θα ήταν η διεύρυνση των μελών του σωματείου, ώστε να προκύψει αιρετή διοίκηση ευρύτερης στήριξης και αποδοχής και να παύσει το σωματείο να είναι ένα κλειστό κύκλωμα με μερικές εκατοντάδες μέλη, μη επιδεκτικό εισόδου νέων μελών (σε αντίθεση με τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη άλλων εθνικών συλλόγων).

2. Στις 26/04/2015 συνήλθε η γενική συνέλευση των μελών του σωματείου και αποφάσισε την τροποποίηση του απαρχαιωμένου καταστατικού.

Το νέο καταστατικό νομίμως δημοσιεύθηκε και καταχωρίσθηκε στα τηρούμενα στο Πρωτοδικείο βιβλία, εν τούτοις έχει ανασταλεί προσωρινά η ισχύς του δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8609/2015 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΜΠΑ) και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής ακύρωσης που έχει ασκηθεί από τρία εκ των μελών του σωματείου, φίλα προσκείμενα στον φυλακισμένο πρώην πρόεδρο του ΕΕΣ, κ. Ανδρέα Μαρτίνη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να διεξαχθούν ταυτόχρονα και αρχαιρεσίες, με το παλαιό καταστατικό, καθώς τάχα είχε παραβιασθεί το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 4011/2014 απόφασης του ΜΠΛ που είχε καθορίσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης. Παράλληλα άσκησαν και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα να ανασταλεί η ισχύς του νέου καταστατικού, οι οποίες δικάστηκαν την 28/07/2015.

Επί των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των ανωτέρω εξεδόθησαν οι υπ’ αριθμ. 8609/2015 και 8670/2015 αποφάσεις του ΜΠΑ οι οποίες ανέστειλαν την ισχύ του νέου καταστατικού και ενώ είχαν ήδη δρομολογηθεί αρχαιρεσίες βάσει αυτού για την 25/10/2015.

Η ακυρωτική αγωγή συζητήθηκε την 20/10/2016, ενώπιον του ΜΠΑ, και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, λοιπόν, είναι η έκδοση απόφασης επί της παραπάνω δίκης, καθώς η τροποποίηση του καταστατικού αφορά πρωτίστως τον τρόπο των αρχαιρεσιών και εκλογής διοίκησης, όπως προείπα.

Επισημαίνεται, όλως ιδιαιτέρως, ότι στις 06.03.2017, στο Μονομελές Πρωτοδικείο όπου συζητούνταν οι αιτήσεις για διορισμό προσωρινής διοίκησης, δηλώσαμε ότι μόλις εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου για το καταστατικό, όποια κι αν είναι, θα τη σεβαστούμε και δεν θα την εφεσιβάλουμε. Αντίθετα, η άλλη πλευρά (οι φίλοι του φυλακισμένου Ανδρέα Μαρτίνη) δήλωσε ότι θα την «πολεμήσει» δικαστικά εάν οι εκλογές δεν γίνουν με το παλαιό καταστατικό, δηλαδή να ψηφίσουν οι λίγοι (μόλις 300 άτομα) φίλοι του Μαρτίνη και μάλιστα με εξουσιοδοτήσεις.  Το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι εφικτό εκ μέρους της ΔΟΕΣ να υποχρεωθεί η πλευρά Μαρτίνη να μην εφεσιβάλει την αναμενόμενη απόφαση του δικαστηρίου (η οποία εκδικάσθηκε στις 20.10.2017) εάν αυτή δεν είναι: «εκλογές με το παλαιό καταστατικό». 

Τούτο βεβαίως δεν έχει καμία, μα καμία, σχέση με την παρούσα διοίκηση, η οποία σέβεται απολύτως τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, όπως οφείλει όμως να πράξει και η άλλη πλευρά.

Β. Επίσης, λανθασμένος είναι ο χαρακτηρισμός ότι κινδυνεύει ο ΕΕΣ με αποκλεισμό από τη ΔΟΕΣ, καθότι ήδη έχει εκπληρώσει (εγγράφως) τις απαιτούμενες ενέργειες της ΔΟΕΣ [παραίτηση όλων των μερών από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων, την αποδοχή και εκτέλεση του διατακτικού των αποφάσεων των εκκρεμών δικαστηρίων και τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών εντός δύο μηνών από την έκδοση των αποφάσεων (σ.σ.: η απόφαση αναμένεται). Οι αρχαιρεσίες θα πρέπει να προετοιμαστούν και να επιβλέπονται από ένα σώμα (Εποπτεύουσα Εκλογική Επιτροπή) που θα διορίσει και θα υποστηρίζει η ΔΟΕΣ, στα καθήκοντα του οποίου θα συμπεριληφθεί η διαχείριση των εξουσιοδοτήσεων και των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου].
Επιπροσθέτως, από την κατάσταση που απέστειλε η ΔΟΕΣ στις 22.05.2017 (συνημμένο έγγραφο), φαίνεται διαυγέστατα ότι ο κ. Μαρτίνης είχε ανεξόφλητες υποχρεώσεις και το 2011 και το 2012 και το 2013, οπότε και παραιτήθηκε (06.09.2013).

Αντίθετα, η παρούσα διοίκηση με απόφαση του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου (συνημμένο έγγραφο) ζήτησε τον επαναπροσδιορισμό και τη διευθέτηση του αναλογούντος χρέους, προκειμένου τούτο να εξοφληθεί σε «βάθος» μεγάλου χρόνου.  Η σημερινή διοίκηση του Ερυθρού Σταυρού καταβάλλει, αθόρυβα, συστηματική προσπάθεια για να αποκαταστήσει το κύρος του οργανισμού αλλά και να ξεπεράσει την οικονομική αστοχία που κληρονόμησε, χωρίς όμως να περιορίσει το κοινωνικό έργο που παρέχει.

Για το κεντρικό Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Αντωνιος Αυγερινος
Υποστράτηγος ε.α., φαρμακοποιός


Απάντηση

Η επιστολή του κ. Α. Αυγερινού επιβεβαιώνει πολλά απ’ όσα γράψαμε στην «Κ» στα φύλλα της Κυριακής 18/6 και στις 11/6/2017. Στο πρώτο δημοσίευμα αναφερθήκαμε στη διαχείριση της περιόδου Μαρτίνη και στο ξεπερασμένο καταστατικό (λίγα μέλη, όχι διαχωρισμός διαχείρισης από τη διοίκηση), που οδήγησαν το σωματείο σε αδιέξοδο· στο δεύτερο, στους όρους του ΔΟΕΣ στη σημερινή διοίκηση. Πολλά από εκείνα που γράψαμε προήλθαν από ενημέρωση της σημερινής διοίκησης ή από συνδυασμό πληροφοριών. Είναι αληθές ότι ο κ. Μαρτίνης σταμάτησε να πληρώνει τον ΔΟΕΣ το 2011 με αποτέλεσμα το χρέος του να ξεπεράσει τα 2 εκατ. ελβετικά φράγκα και όχι όπως γράψαμε το 2013, συνεπώς είναι υπεύθυνος για το μισό σημερινό χρέος στον ΔΟΕΣ. Πάντως, ο ΕΕΣ δεν είναι σε θέση να ψηφίσει στον ΔΟΕΣ, ενώ μια δέσμευσή του ότι θα κατέβαλλε ένα μικρό ποσό (20.000-30000 ελβ. φράγκα) δεν τηρήθηκε εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών.

Τασος Τελλογλου

 

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ