ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλασματική η αύξηση των εξαγωγών στα χρόνια της κρίσης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική υστέρηση εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές σε σύγκριση τόσο με τους εμπορικούς εταίρους τους όσο και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εντάχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η αύξηση που εμφανίζουν ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά το 2010 οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση των άλλων συνιστωσών του ΑΕΠ και όχι τόσο στην ανάκαμψη των εξαγωγών ως απόλυτου μεγέθους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη «Ελληνικές Εξαγωγές: Διάρθρωση, Ανταγωνιστικότητα και Προκλήσεις» της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank, οι εξαγωγές αύξησαν την περίοδο 2009-2016 το μερίδιό τους στο ΑΕΠ, από 19,0% το 2009 στο 30,2% το 2016, κυρίως λόγω της κατάρρευσης της εγχώριας ζήτησης, το οποίο όμως παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη (45,7%).

Η μελέτη πραγματοποιεί και μία ανάλυση των εξαγωγικών επιδόσεων των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την συγκρίνει με αυτήν της Ελλάδας. Από αυτήν προκύπτει ότι την περίοδο 2010-2015 η σωρευτική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της περιοχής της αναδυόμενης Ευρώπης ήταν από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Εξι οικονομίες της ευρύτερης περιοχής (Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία) σημείωσαν διψήφια προσαρμογή της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, όπως και η Ελλάδα. Εντούτοις, πέτυχαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών τους σε σύγκριση με την Ελλάδα. Επιπλέον, σε αντίθεση με την Ελλάδα, την περίοδο 2008-2015, το μερίδιο των εξαγωγών αγαθών υψηλής τεχνολογίας στις συνολικές εξαγωγές προϊόντων της Κεντρικής, Ανατολικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασε αύξηση.

Προκειμένου η ανάκαμψη των εξαγωγών να είναι πραγματική και διαρκής, στη μελέτη της Eurobank τονίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας ως πρωταρχικού στόχου εθνικής στρατηγικής, η δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις, η ενίσχυση του τεχνολογικού περιεχομένου εξαγωγών, ο επαναπροσανατολισμός των εξαγωγών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ