ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να κάνουν όσοι εμφανίζονται κατά λάθος με ανασφάλιστο όχημα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οδηγίες για όσους, λόγω εσφαλμένης καταχώρισης, εμφανίζονται ως κάτοχοι ανασφάλιστων αυτοκινήτων εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, καλώντας τους να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί το όποιο λάθος.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, οι κύριες αιτίες που δημιουργούν τις εσφαλμένες καταχωρίσεις στις βάσεις δεδομένων των συναρμόδιων υπουργείων, όπως αυτές προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα προσέλευση των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, είναι οι εξής:

• Περίπτωση κλοπής οχήματος η οποία έχει δηλωθεί στην οικεία αστυνομική αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αστυνομικής αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώριση.

• Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

• Περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με παρέμβαση του οικείου δήμου. Εάν το όχημα έχει παραληφθεί πριν από την εφαρμογή του Π.Δ. 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας να υποβληθεί βεβαίωση του δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) και παρεδόθη στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).

• Περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων (πωλητή - αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την υποβολή στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ