ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης 400 εκατ. για εταιρείες εξαγωγικού εμπορίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το δεύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου (Trade Finance Facility – TFF), ύψους 400 εκατ. ευρώ, που θα βοηθήσει τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να εξασφαλίσουν τις εισαγωγές που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους, ενεργοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις για ενέγγυες πιστώσεις, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλα προϊόντα χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών που εκδίδονται από ελληνικές τράπεζες. Η εγγύηση της ΕΤΕπ θα παρέχει στους πελάτες ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό τη διασφάλιση ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτά τα μέσα εμπορικής χρηματοδότησης θα ικανοποιούνται. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να λάβουν ενίσχυση για τις εμπορικές και εξαγωγικές τους συναλλαγές, για μέγιστη διάρκεια τριών ετών.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Τζόναθαν Τέιλορ σε ειδική εκδήλωση, παρουσία και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Xαρίτση.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Χαρίτσης, αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία με την ΕΤΕπ, με την οποία η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμβάσεις ύψους 2,4 δισ. ευρώ, από τα οποία πάνω από 1,4 δισ. ευρώ έχουν ήδη διοχετευθεί στην οικονομία. «Το 2017 εντείνουμε τη συνεργασία μας σε προγράμματα όπως ο απευθείας δανεισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η στήριξη των δήμων και νέες σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Συνολικά οι εκταμιεύσεις γι’ αυτήν τη χρονιά αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,8 δισ. ευρώ», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και εγχώριων και διεθνών τραπεζών συζήτησαν τα διδάγματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος που είχε θεσπιστεί το 2013 και έληξε το 2016 και το οποίο κάλυψε συναλλαγές συνολικού ύψους της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.

Η στήριξη της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου μπορεί να έχει πολύ σημαντική επίδραση στην πραγματική οικονομία, καθώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στηρίζονται στις τράπεζες για να εξασφαλίσουν κεφάλαιο κίνησης για τις εισαγωγές και εξαγωγές τους, για την ανάληψη των κινδύνων πληρωμής αντισυμβαλλομένου και μεταφοράς, των πολιτικών και συναλλαγματικών κινδύνων και όλων των κινδύνων που ενέχουν οι συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ