Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 02.VΙΙ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΡΩΣΟΪΑΠΩΝΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΟΥΡ: Λονδίνον, 1. - Ο εν Χαρμπίν ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ αγγέλλει ότι υπήρχον εκεί ανησυχητικαί πληροφορίαι καθ’ ας σφοδραί μάχαι διεξήχθησαν μεταξύ των Σοβιετικών στρατευμάτων και των Μαντζουριανών τοιούτων εις τον ποταμόν Αμούρ. Κατά τηλεγράφημα ληφθέν χθες το απόγευμα σφοδραί μάχαι διεξήχθησαν μεταξύ των Σοβιετικών και Μαντζουριανών στολίσκων πλησίον των νησίδων Κανφετζού και Κιναμούχο τας οποίας είχον καταλάβει προσφάτως και οχυρώσει τα Σοβιετικά στρατεύματα. [...] Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι κατά σύσκεψιν της οποίας μετέσχον ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί των Στρατιωτικών, των Ναυτικών και των Εξωτερικών, απεφασίσθη όπως καταβληθή πάσα προσπάθεια προς διευθέτησιν του επεισοδίου όπερ συνέβη εις τον ποταμόν Αμούρ. [...] Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι οι επίσημοι κύκλοι δεν προέβησαν εισέτι εις ανακοινώσεις επί του επεισοδίου του ποταμού Αμούρ. Ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας επεσκέφθη τον επί των Εξωτερικών επίτροπον Λιτβίνωφ, εδήλωσε δε προς αυτόν ότι αι σοβιετικαί κανονιοφόροι επετέθησαν πρώται κατά των ιαπωνικών φυλακίων της μεθορίου. [Σημ. «Φ»: Στις φωτογραφίες, ο Μαξίμ Λιτβίνωφ (αριστερά) και ο τότε πρεσβευτής της Ιαπωνίας στη Μόσχα Μαμόρου Σιγκεμίτσου].

ΕΠΙΚΗΡΥΞΗ ΘΕΟΥ, ΣΙΑΝΤΟΥ, ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ Κ.Α.: Δι’ αποφάσεως της επιτροπής Ασφαλείας του νομού Αττικοβοιωτίας προεκηρύχθη αμοιβά διά την αποτελεσματικήν καταδίωξιν ή σύλληψιν των κομμουνιστών Κωνσταντίνου Θέου, Διονυσίου Μενύχτα, Γεωργίου Σ [ι]άντου, Κωνσταντίνου Μπασιάκου, Πύρρου Οικονομίδη και Κωνσταντίνου Βαρουτσή ή Βαρουξή. Η αμοιβή ωρίσθη διά τους Θέον, Σ [ι]άντον και Μενύχταν, τέως βουλευτάς του κομμουνιστικού κόμματος, εις 75 χιλ. δρχ. Δι’ ένα έκαστον εξ αυτών. Διά τους τρεις άλλους ωρίσθη εις δρχ. 50 χιλ. δι’ ένα έκαστον. Δι’ ετέρας αποφάσεως της αυτής επιτροπής προεκηρύχθη επίσης αμοιβή 75 χιλ. δρχ. Διά την σύλληψιν ή την αποτελεσματικήν κατάδοσιν του κρησφυγέτου του Βασιλείου Νεφελούδη.

«ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ»: Οι πρόεδροι των Γεωργικών Επιμελητητρίων επέδωκαν χθες εις τον κ. Μεταξάν ως αναμνηστικόν δώρον αργυρούν κύπελλον πλήρες σίτου. Επί χρυσής πλακός καλυπτούσης το κύπελλον είναι γεγραμμένη η φράσις: «Τον Εθνικόν Κυβερνήτην κ. Ιωάννην Μεταξάν ανακηρύσσουσι πρώτον Ελληνα Αγρότην ευγνωμοσύνης ένεκα τα Γεωργικά Επιμελητήρια της Ελλάδος.»

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ