ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς υπολογίζονται οι εισφορές για εξαγορά πλασματικών χρόνων

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Συντάξεις

Οδηγίες και διευκρινίσεις για τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων στον ΕΦΚΑ δίνει εγκύκλιος του Ταμείου, που καθορίζει και τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

Αναλυτικά, ξεκαθαρίζεται ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν αλλάζουν οι ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης. Αλλάζει, βέβαια, ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για την αναγνώριση των πλασματικών ετών ασφάλισης που προβλέπονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή εισφοράς. Βέβαια, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις.

Στις περιπτώσεις που για την αναγνώριση προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, αυτή γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εξαγοραζόμενου χρόνου μεταβληθούν τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, δεν επέρχεται μεταβολή στο ύψος εξαγοράς. Ετσι, εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου - 17,70% εργοδότη). Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (5,84% ασφαλισμένου - 17,67% εργοδότη).

Η εισφορά υπολογίζεται, ανεξαρτήτως εάν έχει διακοπεί ή όχι η απασχόληση, με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς. Εφόσον κατά τον μήνα αυτό η ασφάλιση δεν αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση (μειωμένη ή και εκ περιτροπής), ανάγεται σε πλήρη ασφάλιση κατά περίπτωση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ