Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 3/4-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ: Παρίσιοι, 3.- Την 11ην π.μ. ετελέσθησαν τα εγκαίνια του εν τη Εκθέσει περιπτέρου της Ελλάδος παρουσία της Α.Β.Υ. Του Πρίγκιπος Νικολάου και του Γάλλου υπουργού Εμπορίου κ. Σαψάλ. Το περίπτερον, έργον των αρχιτεκτόνων Ζούλια, Ρομπέρ Ουνταίν και Ζενέλ, ευρίσκεται εις τους κήπους πλησίον του Τροκαντερό και αποτελείται από κυκλικήν στοάν πέριξ προδόμου.

ΥΠΟΘΕΣΗ «THORPEHALL»: Παρίσιοι, 3.- Αγγέλλεται εξ Αμστερνταμ ότι εκρατήθη εκεί κατ’ εντολήν της ολλανδικής Κυβερνήσεως το ερυθρόν ισπανικόν ατμόπλοιον «Τόπερχαλ» φέρον φορτίον χρυσού και κοσμημάτων. Το ατμόπλοιον προέρχεται εκ Σαντάντερ, το δε φορτίον του διεκδικείται από γαλλικάς τραπέζας. Το εν λόγω ατμόπλοιον ήτο προηγουμένως αγγλικόν, κατά δε τον βομβαρδισμόν του Μπιλμπάο [υπό των δυνάμεων του Φράνκο], φέρον την αγγλικήν σημαίαν έπαιξε σημαντικόν ρόλον. Ηδη εταξείδευε με σοβιετικήν σημαίαν και ετέλει υπό τας διαταγάς της ερυθράς ισπανικής Κυβερνήσεως.

ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ: Το βιβλιοπωλείον του Ηλία Δικαίου (οδός Καραγεώργη της Σερβίας 9) εξέδωκε και εκυκλοφόρησε την κωμωδίαν του Γκολντόνε (sic) «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων», η οποία επαίχθη προ μηνός με πολλήν επιτυχίαν εις το Βασιλικόν Θέατρον. [Σημ. «Φ»: Η μετάφραση είναι του Γεράσιμου Σπαταλά.]

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ: Κατόπιν της επιτυχίας της εις τον Διεθνή Διαγωνισμόν Βιέννης, η Δις Χριστίνα Ευθυμιάδου προσελήφθη ως πρώτη σοπράνο εις την Οπεραν της Πράγας, όπου θα τραγουδήση Λόενγκριν και Τανχώυζερ γερμανιστί και Αΐντα, Μπατερφλάι και Τροβατόρε ιταλιστί.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ