Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 7-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΚΕΡΕΝΣΚΥ «ΕΝΟΧΟΠΟΙΕΙ» ΤΟΥΧΑΤΣΕΦΣΚΥ: Βερολίνον, 6. - Αγγέλλεται εκ Τάλιν ότι ο άλλοτε πρωθυπουργός της Ρωσσίας Κερένσκυ εις διάλεξίν του περί των προσφάτων δικών της Μόσχας εξέθεσεν ενδιαφερούσας λεπτομερείας διά την καταδίκην του Τουχατσέφσκυ και των άλλων πρώην ηγετών εν τη Σοβιετική Ρωσσία. Ο Κερένσκυ ετόνισεν ότι αι τελευταίαι εκτελέσεις προυξένησαν σημαντικάς ζημίας εις την Σοβιετικήν Ρωσσίαν. Κατά τον Κερένσκυ, ο Τουχατσέφσκυ και οι φίλοι του επίστευον ότι η πολιτική η εφαρμοζομένη υπό του Στάλιν θα επιφέρη την κατάρρευσιν της Ρωσσίας. Ο Τουχατσέφσκυ, λέγει ο Κερένσκυ, είχε σκοπόν να δημοσιεύση εις το περιοδικόν «Μπολσεβίκος» άρθρον διά του οποίου επεκρίνετο το σύστημα μεταφορών της Σοβιετικής Ρωσσίας. Πιθανώς το άρθρον τούτο να επεσφράγισε την τύχην του. [Ο Αλεξάντρ Φιοντόροβιτς Κερένσκυ σε φωτογραφία του 1938].

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΩΡΡΑΣ: Παρίσιοι, 6. - Ο κ. Κάρολος Μωρράς διευθυντής της Αξιόν Φρανσαίζ, ο οποίος είχε φυλακισθή προ μηνών, συνεπεία της αρθρογραφίας του, αφέθη σήμερον ελεύθερος.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ «ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ»: Κριτική του Γ. Νάζου για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη και μουσική Δημήτρη Μητρόπουλου με την Κατίνα Παξινού και τον Αλέξη Μινωτή.

ΠΑΡΩΘΗΣΗ ΣΕ ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ: Οταν τα έντομα απειλούν την υγείαν σας σκοτώσατέ τα με Flit. Το Flit κατασκευάζεται με μια θαυμάσια συνταγή η οποία του δίνει μεγίστην εξοντωτικήν δύναμιν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ