Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 09.VΙΙ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

AMELIA EARHART: – Ζη η Αμέλια Ερχαρτ; Θ’ ανευρεθή; Ιδού τι διερωτώνται επί μίαν εβδομάδα τώρα εκατομμύρια αναγνωστών των εφημερίδων εις την Αμερικήν και την Ευρώπην, όπου η «ιπταμένη δασκάλα», όπως κοινώς ονομάζεται εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, κατέκτησε τας συμπαθείας όλου του κόσμου λόγω της εξαιρετικής τόλμης και επιμονής της. Ο αμερικανικός και ιαπωνικός στόλος έχουν κινητοποιηθή, πολεμικά πλοία, αεροπλάνα και υδροπλάνα ερευνούν αδιακόπως τον Ειρηνικόν, οι ασύρματοι συνεννοούνται διαρκώς αναμένοντες μίαν είδησιν, που θα ωδήγει τους ερευνητάς, πλην εις μάτην. Μέχρι της στιγμής η Αμέλια Ερχαρτ και ο σύντροφός της αεροπόρος Φραντ Νούναν δεν ανευρέθησαν. Αι έρευναι όμως συνεχίζονται εντονώτερον. [Σημ. «Φ»: Η Ερχαρτ και ο Νούναν δεν βρέθηκαν. Στη φωτογραφία ενώ επιβιβάζονται στο αεροσκάφος τους «Electra».]

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Λονδίνον, 8. – Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι την πρωίαν εγένετο εις τας φυλακάς η εκτέλεσις των Βάλδεμαρ Σουλτς, Πωλ Ζίμερμαν και Μπρούνο Σαίφερ [Waldemar Schultz, Paul Zimmerman, Bruno Schroter] οι οποίοι είχον καταδικασθεί εις θάνατον διά την κομμουνιστικήν επιδρομήν ήτις εγένετο κατά του εθνικοσοσιαλιστικού κέντρου εν Βερολίνω τον Οκτώβριον του 1931. […].

ΔΕΡΑΣ ΠΙΘΗΚΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Την προσεχή Δευτέραν 12 τρέχοντος θα λάβη χώραν […] πλειοδοτική δημοπρασία διά την εκποίησιν δύο δερμάτων πανθήρων και ενός εκ των πολλών πιθήκων, τα οποία εδώρησεν εις τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως Κεφαλλήν εγκατεστημένος εις το εξωτερικόν. Τα δέρματα ταύτα προσέφερεν ο κ. Πρόεδρος εις την Εθνικήν Αεροπορίαν.

KING GEORGE HOTEL:  (Ρεκλάμα.) Το King George Hotel ήρχισε τας εργασίας του. Μαγευτική θέα προς τον Βασιλικόν Κήπον και την Ακρόπολιν. 150 δωμάτια - 150 λουτρά. Εις όλα τα δωμάτια: Παγωμένο, κρύο και ζεστό νερό, τηλέφωνον πόλεως, εγκατάστασις ραδιοφώνου, άμεσος φωτισμός, εγκατάστασις αερισμού Εταιρίας John A.G. Κάθε βράδυ: Συγκέντρωσις της εκλεκτής Κοινωνίας εις το Veranda - Restaurant. Εντός των ημερών: Εναρξις του Starlight Roof, Dancing et Restaurant, ως και του Tea-room επί της Πλατείας Συντάγματος. Το πολυτελέστερον και τελειότερον ξενοδοχείον εν Ευρώπη.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ