ΕΛΛΑΔΑ

Σχέδια για τα βοσκοτόπια από περιφέρειες και δήμους

ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οι περιφέρειες και οι δήμοι θα επωμιστούν την ευθύνη για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Β 2331). Τα σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019 και, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στόχος είναι να οδηγήσουν στη βιώσιμη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών που καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς πρόκειται για δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε χθες για την υπογραφή της απόφασης από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, οι βοσκήσιμες γαίες θα χωριστούν σε «λιβαδικές μονάδες», οι οποίες θα μισθώνονται σε κτηνοτρόφους τουλάχιστον για μια επταετία. Η παραχώρηση των λιβαδικών μονάδων στους κτηνοτρόφους θα γίνεται με υπογραφή συμφωνητικού ορθής διαχείρισης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείρισή τους με βάση τους όρους που έχουν τεθεί. Σε περίπτωση φθοράς και υποβάθμισης του οικοσυστήματος με υπαιτιότητα του μισθωτή κτηνοτρόφου, θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση της «βοσκο-ικανότητας» των εκτάσεων ανάλογα με τη βλάστηση έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι βοσκήσιμοι πόροι δεν θα υποβαθμίζονται. Παράλληλα, θα προγραμματιστούν έργα σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για τη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων όπως στέγαστρα, ποτίστρες κ.ά.

Η αρχική δαπάνη για την εκπόνηση των ΔΣΒ θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών που θα προκηρύξουν τις μελέτες (έχει εξασφαλιστεί το αντίστοιχο ποσό, επισημάνθηκε στη συνέντευξη Τύπου), ενώ στη συνέχεια το κόστος θα καλύπτεται από τα μισθώματα χρήσης βοσκής των δημόσιων βοσκήσιμων γαιών αλλά και τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οπως ανακοινώθηκε, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες θα πρέπει εντός τριών μηνών να αιτηθούν οι εκτάσεις τους να συμπεριληφθούν στα ΔΣΒ στην αρμόδια Περιφέρεια. Εφόσον πρόκειται για δημοτικές βοσκήσιμες γαίες, το 40% του μισθώματος από τη χρήση της βοσκής προβλέπεται να περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες για την κάλυψη των δαπανών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ