ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως 10 Αυγούστου το νομοσχέδιο για δημόσιες προτάσεις

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται η αλλαγή του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις, προκειμένου να ανακοπεί η έξοδος εισηγμένων από το Χρηματιστήριο με χαμηλό τίμημα, και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας MiFID II.

Οπως πληροφορείται η «Κ», τις τελευταίες μέρες έχουν πυκνώσει οι συσκέψεις μεταξύ στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με στελέχη του γραφείου του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, προκειμένου να κατατεθεί το νομοσχέδιο μέχρι και τις 10 Αυγούστου που κλείνει η Βουλή για τις θερινές διακοπές.

Η ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία MiFID ΙΙ προβλέπει ένα νέο πλαίσιο διάρθρωσης της αγοράς, που βάζει φρένο σε εξωχρηματιστηριακές (over the counter) συναλλαγές σε μετοχές και δημιουργία νέας υποκατηγορίας αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο για την αλλαγή των δημόσιων προτάσεων θα προβλέπει ότι ανεξάρτητος φορέας (τράπεζα, ΑΕΠΕΥ, ελεγκτική εταιρεία) θα υπολογίζει την αποτίμηση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε εισηγμένη και όχι όπως συμβαίνει σήμερα, όπου η εταιρεία που υποβάλλει την υποχρεωτική δημόσια πρόταση να υπολογίζει και το τίμημά της για τη διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο.

Με την προωθούμενη τροποποίηση τίθενται τρεις προϋποθέσεις και εφόσον ισχύει μία εξ αυτών, το εύλογο τίμημα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης θα υπολογίζεται έπειτα από αποτίμηση που θα διενεργείται από τράπεζα, ΕΠΕΥ ή ελεγκτική εταιρεία, που θα είναι ανεξάρτητη από την εταιρεία που υποβάλλει την υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για να πραγματοποιηθεί αποτίμηση από ανεξάρτητο φορέα πρέπει να ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι συναλλαγές επί των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης είναι λιγότερες από τα 3/5 των ημερών λειτουργίας του Χρηματιστηρίου, κατά τους 6 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής δημόσιας πρότασης.

2. Το τίμημα, με βάση τη μέθοδο υπολογισμού που ισχύει σήμερα, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά μετοχή.

3. Εχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, εντός 12 μηνών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση. Ακόμα και η περίπτωση που υπάρχει απλώς εκκίνηση σχετικής διαδικασίας από την πλευρά της Ε.Κ. εμπίπτει στην προϋπόθεση αυτή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ