ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνονται ραγδαία οι ψηφιακά ενεργοί καταναλωτές

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αυξήθηκαν παγκοσμίως τους τελευταίους 18 μήνες τα επίπεδα υιοθέτησης των υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) από τους καταναλωτές, ενώ αναμένεται να επικρατήσουν ως η κυρίαρχη τάση στην αγορά. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τακτικής μελέτης της ΕΥ (FinTech Adoption Index), το FinTech ήδη χρησιμοποιείται από το 33% των ψηφιακά ενεργών καταναλωτών στις 20 αγορές που παρακολουθεί η μελέτη.

Η μελέτη, που βασίζεται σε 22.000 ηλεκτρονικές συνεντεύξεις με ψηφιακά ενεργούς καταναλωτές σε 20 αγορές, δείχνει ότι οι αναδυόμενες αγορές προηγούνται ως προς τον βαθμό υιοθέτησης FinTech, με την Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Αφρική, τη Βραζιλία και το Μεξικό να αγγίζουν το 46% κατά μέσον όρο.

Ειδικότερα, στην Κίνα και στην Ινδία καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης FinTech, φθάνοντας το 69% και 52%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εταιρείες FinTech σε αυτές τις χώρες υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην προσέγγιση κοινού εξοικειωμένου με την τεχνολογία, το οποίο, ωστόσο, δεν εξυπηρετείται επαρκώς από τους παρόχους παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών. Σημαντική ανάπτυξη έχει σημειωθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό διείσδυσης βρίσκεται στο 42%.

To FinTech Adoption Index της ΕΥ κατατάσσει και αξιολογεί τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι FinTech σε πέντε ευρείες κατηγορίες: υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών, χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, αποταμιεύσεις και επενδύσεις, δανεισμός και ασφάλιση. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και πληρωμών εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διείσδυσης FinTech, με τον βαθμό υιοθέτησής τους να αγγίζει το 50% το 2017, με βάση τις απαντήσεις των καταναλωτών που ερωτήθηκαν.

Επιπλέον, το 88% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα κάνει χρήση FinTech γι’ αυτούς τους σκοπούς στο μέλλον. Στην έξαρση αυτή έχουν συμβάλει νέες υπηρεσίες, όπως οι αποκλειστικά διαδικτυακές ψηφιακές τράπεζες και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η μελέτη εντόπισε, επίσης, μια νέα ομάδα χρηστών, τους «υπερχρήστες». Αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν πέντε ή και περισσότερες υπηρεσίες FinTech, αντιπροσωπεύοντας το 13% του συνόλου των καταναλωτών.

Οι «υπερχρήστες» αντιμετωπίζουν τις εταιρείες FinTech ως τους κύριους παρόχους τους για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Μεγάλη ανάπτυξη καταγράφουν, παράλληλα, και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι οποίες εκτοξεύθηκαν από τη λιγότερο χρησιμοποιούμενη υπηρεσία FinTech το 2015 στη δεύτερη πιο δημοφιλή το 2017, με ποσοστό υιοθέτησης 24%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ