ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΔΝΤ συνιστά στην ΕΚΤ να μην αλλάξει πολιτική

Οι οικονομολόγοι του Ταμείου χαρακτηρίζουν «πρόωρες» τις εκκλήσεις για έξοδο της ΕΚΤ από το QE.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει «σταθερά επεκτατική» νομισματική πολιτική «για παρατεταμένη χρονική περίοδο», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομία της Ευρωζώνης. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να κινείται κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ έως και το 2020, παρά το γεγονός ότι το Ταμείο αναθεώρησε προς το καλύτερο τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2017 στο 1,9% (από 1,7% την άνοιξη) και στο 1,7% το 2018 (από 1,6% προηγουμένως). Οι οικονομολόγοι του Ταμείου χαρακτηρίζουν «πρόωρες» τις συστάσεις για έξοδο της ΕΚΤ από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και γενικότερα από την επεκτατική νομισματική πολιτική, με το επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός παραμένει υποτονικός. «Ενώ αυξήθηκε ο πληθωρισμός το πρώτο μισό του 2017 χάρη στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σταθερά χαμηλός...

Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί από το 1,6% φέτος στο 1,5% το 2018, πολύ χαμηλότερα από τον μεσοπρόθεσμο στόχος της ΕΚΤ», αναφέρεται στην έκθεση του ΔΝΤ. Στόχος της ΕΚΤ είναι να διατηρεί μεσοπρόθεσμα τον πληθωρισμό «κάτω, αλλά κοντά στο 2%». Για να επιτευχθεί σταθερή άνοδος του πληθωρισμού, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης «που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο», έμμεση αναφορά κυρίως στη Γερμανία, «να το χρησιμοποιήσουν για να υποστηρίξουν τις δημόσιες επενδύσεις και να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχύσουν την παραγωγικότητα». Εξίσου σημαντική είναι η έκκληση του Ταμείου προς τη Γερμανία και άλλες χώρες που έχουν το περιθώριο να πιέσουν για να υπάρξουν γενναίες αυξήσεις μισθών, κατ’ επέκταση και του πληθωρισμού. Μάλιστα, το Ταμείο επισημαίνει ότι τα κράτη της Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να φοβηθούν ενδεχόμενη άνοδο του πληθωρισμού πάνω από το 2% για περιορισμένη χρονική περίοδο. Αναφερόμενο ειδικά στη Γερμανία, το ΔΝΤ κάλεσε το Βερολίνο να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις, ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη σε πιο αδύναμες χώρες, όπως η Ιταλία, και να τις διευκολύνει να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι βελτιωμένες, βραχυπρόθεσμα, οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης επισκιάζονται από σημαντικούς κινδύνους, κυρίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προειδοποίησε το ΔΝΤ. Σημαντικό ρίσκο για χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κύπρος, θα είναι η σκλήρυνση της νομισματικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού. Δεύτερη σημαντική απειλή είναι οι αδυναμίες που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα και το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ η «πολιτική υποστήριξη για περαιτέρω ενοποίηση θα μπορούσε να υπονομευτεί από επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες και την έλλειψη σύγκλισης των πραγματικών εισοδημάτων», καταλήγει το Ταμείο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ