ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10 προτάσεις από τον ΣΕΒ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αποσπασματικότητα και περιορισμένη βούληση αποδίδει ο ΣΕΒ στην πολιτεία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αντίστοιχα και οι θεσμοί, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αντιμετωπίζουν εν πολλοίς διεκπεραιωτικά την άσκηση αυτή, όπως μαρτυρεί η απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης των επαναλαμβανόμενων δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς στα κατά σειρά μνημόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, τουλάχιστον ένας στους δύο επιχειρηματίες δηλώνει μη ικανοποιημένος από τον βαθμό διαφάνειας σε έξι οργανισμούς (υπουργεία, πολεοδομίες, δήμοι, δικαστήρια, τελωνεία και γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στις ελληνικές πρεσβείες). Επιπλέον, η ετήσια έκθεση του οργανισμού «Διεθνής Διαφάνεια» για το 2016 κατατάσσει την Ελλάδα στην 69η θέση ανάμεσα σε 176 χώρες, υποχωρώντας κατά 11 θέσεις στην κατάταξη συγκριτικά με το 2015.

Ο ΣΕΒ καταθέτει τις εξής 10 προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς:

1. Επέκταση της ηλεκτρονικοποίησης των διοικητικών διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση της επαφής δημοσίων υπαλλήλων-πολιτών/επιχειρήσεων.

2. Εφαρμογή στην πράξη του Νόμου 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.

3. Ανάπτυξη Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές στον δημόσιο τομέα.

4. Ενδυνάμωση και ενοποίηση του νομικού πλαισίου για την καταγγελία φαινομένων διαφθοράς.

5. Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για τους δημοσίους λειτουργούς.

6. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά και χρήση αποτελεσματικών εργαλείων εντοπισμού της.

7. Καταστολή διαφθοράς (βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων απονομής της δικαιοσύνης, εξορθολογισμός ελεγκτικών φορέων).

8. Καταστολή πολιτικής διαφθοράς (πλήρης διαφάνεια και έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου και σαφείς κανόνες επιβολής κυρώσεων στα μέλη του).

9. Εφαρμογή αρχών «καλής νομοθέτησης».

10. Προώθηση των πρακτικών αντιμετώπισης και πρόληψης της διαφθοράς σε επιχειρήσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ