ΕΛΛΑΔΑ

Στα χαρακώματα για την επαγγελματική αναγνώριση πτυχίων των κολεγίων

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το θέμα της επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων παραμένει επίμαχο, καθώς μπορεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχει καθορίσει τη διαδικασία αναγνώρισής τους και το ελληνικό υπουργείο Παιδείας να την έχει ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία, ωστόσο στη χώρα μας υπάρχουν αναχώματα.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων αναφέρει ότι «με την υπ’ αριθμ. 1429/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επιβεβαιώθηκε ρητώς η υποχρέωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) άμεσα να εγγράφει ως μέλη του πτυχιούχους που έχουν λάβει αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του υπουργείου Παιδείας. Οπως ρητά ορίζει το δικαστήριο, οι αποφάσεις του ΣΑΕΠ δεν είναι δυνατόν, σε καμιά περίπτωση, να ελέγχονται παρεμπιπτόντως από το ΟΕΕ κατά την εξέταση υποβληθέντων ενώπιόν του αιτημάτων εγγραφής στα μητρώα του. Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνει πλήρως τις πάγιες θέσεις του Συνδέσμου και, πρωτίστως, τα δικαιώματα των αποφοίτων των κολεγίων».

Βεβαίως, το υπουργείο επιταχύνει την αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων, καθιερώνοντας την «απλοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης» (η νέα διαδικασία ισχύει για περιπτώσεις όπου υπάρχει προηγούμενη θετική κρίση του Συμβουλίου για περίπτωση όμοια με την κρινόμενη). Ωστόσο, για τον λόγο αυτό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών επικρίνει το υπουργείο για «πλήρη “κατεδάφιση” της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την πλήρη ισοπέδωση των εννοιών και των αρχών με την παραβίαση στην πράξη του άρθρου 16 του Συντάγματος και την παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το άρθρο 80 του σ/ν για τα ΑΕΙ» επειδή το υπ. Παιδείας, εν ονόματι της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ, εξομοιώνει τους αποφοίτους των δημόσιων ΑΕΙ με τους αποφοίτους κερδοσκοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων (κολέγια). «Με την καταγγελλόμενη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται η με συνοπτικές διαδικασίες “ομαδική αναγνώριση” επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών. Ενα ακόμη βήμα για την υποβάθμιση των ημεδαπών πτυχίων, εξισώνοντάς τα με τίτλους σπουδών, η ποιότητα των οποίων, δυστυχώς, δεν διασφαλίζεται. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δηλώνει ότι το επιμελητήριο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (HCPC) λέει πως «κανένα από τα προγράμματα φυσικοθεραπείας που παρέχονται με δικαιόχρηση από ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα δεν έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί, ή οδηγούν σε αυτόματη καταχώριση από το HCPC».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ