ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σταθερή φορολογία και χωροταξικό ζητεί ο ΣΕΤΕ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τουρισμός

Τη διαμόρφωση ενός ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, φιλικού για την υλοποίηση επενδύσεων, ζητεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, χωρίς την άμεση αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων, δεν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις στη χώρα μας. Βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη σταθερού φορολογικού πλαισίου και ο κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός μέσω ενός αποτελεσματικού ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το χωροταξικό πλαίσιο πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία και διατήρηση ευημερούντων κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της αντοχής ενός συστήματος, δηλαδή τη δυνατότητα αυτό να απορροφά τις οχλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τον βασικό ρόλο και τις λειτουργίες του. Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά τα φυσικά οικοσυστήματα και το πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και την οικονομία, το κοινωνικό κεφάλαιο και την καινοτομία.

Κατά το ινστιτούτο, το χωροταξικό πλαίσιο πρέπει να επιλύει σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο συγκρούσεις μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων χρήσεων και δραστηριοτήτων, υπερβαίνοντας τις μικροπολιτικές αντιλήψεις και αντιπαραθέσεις. Επίσης, οφείλει να αξιοποιεί την καινοτομία και τις πρόσφατες τάσεις σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα και τις αναπτυσσόμενες δημογραφικές ομάδες. Παράλληλα, πρέπει να προωθεί τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα στενά εθνικά όρια τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.

Εξάλλου, το ινστιτούτο κάνει ειδική αναφορά σε μύθους που θεωρεί ότι έχουν αναπτυχθεί για τη σχέση μεταξύ τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει μύθο την ανάγκη για αποδέσμευση από «συμβατικές» μορφές τουρισμού ή κατάργησης των σύνθετων τουριστικών προϊόντων. Οπως σημειώνει, ζητούμενο είναι η υποστήριξη και συμπλήρωση του παραθεριστικού τουρισμού. Ενας μύθος ακόμη είναι, σύμφωνα με το ινστιτούτο, η ανάγκη για σημαντικότατο περιορισμό της τουριστικής ανάπτυξης εντός περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000) στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές. Πάνω σε αυτό, τονίζει ότι το υψηλό κόστος διαχείρισης των περιοχών Φύση 2000 (πάνω από 60 εκατ. με κύρια πηγή τον εθνικό προϋπολογισμό) δημιουργεί ευρύτατο πεδίο στρατηγικών συνεργασιών, ιδιαίτερα όταν αυξάνονται διεθνώς οι καλές πρακτικές τουριστικής ανάπτυξης εντός περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, όπως το βραβευμένο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού Emirates Wolgan Valley resort and spa. Μύθος είναι για το ινστιτούτο και ότι η απουσία τουριστικής ανάπτυξης συνδέεται απαραίτητα με υψηλής ποιότητας φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Αντίθετα, τονίζει πως ο τουρισμός και ειδικότερα η οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη, υπό όρους και προϋποθέσεις, συμβάλλουν θετικά είτε αναβαθμίζοντας άμεσα το τοπικό περιβάλλον είτε δρώντας ανταγωνιστικά σε μεμονωμένες αλλά ευρύτατης κλίμακας δραστηριότητες που, επωφελούμενες την απουσία ή τον ελλιπή κρατικό έλεγχο, επιφέρουν σημαντικότατες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ