ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών κατά 57,47% το πρώτο εξάμηνο για τον όμιλο Σαράντη

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αξιόλογη αύξηση της ενοποιημένης καθαρής κερδοφορίας εμφάνισε ο όμιλος Σαράντη το α΄ εξάμηνο του 2017. Οπως ανακοίνωσε η μητρική-εισηγμένη, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το φετινό εξάμηνο σημείωσαν άνοδο κατά 57,47% και έφθασαν τα 13,37 εκατ. ευρώ από 8,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το σύνολο, κατά το 2017, παραμένουν και συνίστανται σε αύξηση κατά 7% στις πωλήσεις στα 353 εκατ. ευρώ, αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 10% στα 39,59 εκατ. ευρώ και αύξηση των καθαρών κερδών κατά 13% στα 27,71 εκατ. ευρώ. Σε χθεσινή ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο ο όμιλος υπογραμμίζει ότι επικεντρώνεται σε στοχευμένες επενδύσεις που αφορούν αφενός την ανάπτυξη των προϊόντων του και αφετέρου τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού, ενέργειες που συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία του ομίλου στην περιοχή δραστηριοποίησής του και είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής του πορείας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 168,07 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 159,64 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,28%.

Η «Σαράντης», που είναι η πρώτη εισηγμένη της υψηλής κεφαλαιοποίησης Ftse 25 και η δεύτερη στο Χρηματιστήριο (μετά την Entersoft της Εναλλακτικής Αγοράς) που ανακοινώνει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου, προσθέτει στην ανακοίνωσή της ότι «η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 4,60% στα 65,46 εκατ., απόδοση σημαντικά καλύτερη συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.

Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 61,05% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου σημείωσαν άνοδο κατά 5,72% στα 102,60 εκατ., από 97,06 εκατ. το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο». Η δέσμευση του ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 7,15% στα 15,95 εκατ. από 14,89 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 9,49% από 9,32% το α΄ εξάμηνο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 13,57 εκατ. από 12,74 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένα κατά 6,50%.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρεται στους στόχους της διοίκησης του ομίλου που είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο, μέσω του οποίου προσδοκά περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους του.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ