ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία NETinfo και Payment Components στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής

Σε συμφωνία συνεργασίας, στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής, προχώρησαν οι εταιρίες NETinfo και η PaymentComponents. Η συμφωνία επιτρέπει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας aplonAPI, που έχει αναπτύξει η η PaymentComponents για το ανοιχτό τραπεζικό σύστημα (open banking) στις ψηφιακές τραπεζικές πλατφόρμες που αναπτύσσει η NETInfo.

Η συνεργασία εξασφαλίζει ότι όλα τα ψηφιακά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των API, θα αποτελούν μέρος της ενιαίας ψηφιακής λύσεις για τα τραπεζικά προϊόντα. Επίσης, διευκολύνει τις τράπεζες που επιλέγουν τη λύση NETteller, να συμμορφωθούν με τη δεύτερη οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), να ενσωματώσουν την τεχνολογία API και να προσφέρουν στους κατόχους λογαριασμών τον πλήρη έλεγχο ασφαλείας. Η NETinfo δραστηριοποιείται στον τομέα των νέων τεχνολογιών με έμφαση το online και mobile Banking, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις τράπεζες και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Δημιουργήθηκε το 2000 και σήμερα παρέχει υπηρεσίες σε 35 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 26 χώρες, στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και την Νότια Αμερική. Η PaymentComponents, δραστηριοποιείται στον τομέα του fintech, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες για τις τράπεζες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο και έχει πελάτες σε 5 ηπείρους.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ