ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλήθηκε η θυγατρική της ΕΤΕ στη Ρουμανία

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής του ομίλου Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία. Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΤΕ, υπεγράφη με την OTP Bank Romania η συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της, Banca Romaneasca. Η συναλλαγή περιλαμβάνει επιπλέον την πώληση και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.

Η αποχώρηση της Εθνικής από την αγορά της Ρουμανίας εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με τις ευρωπαϊκές αρχές. Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ (συνυπολογίζοντας και την αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού).

Με αφορμή τη συναλλαγή, ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Η πώληση της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ενισχύει περαιτέρω τόσο τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη ρευστότητα της τράπεζας».

Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει υλοποιήσει πάνω από το 90% των δράσεων που προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της προθεσμίας ολοκλήρωσής του. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο η πώληση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία (UBB) και της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σημειώνεται ότι μετά την πώληση της Finansbank η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που είχε εκδώσει στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 2,03 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας δαπάνη ύψους περί τα 162 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ