Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 4-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ: (Από το διάγγελμα του Μεταξά στην πρώτη επέτειο της επιβολής, από τον Γεώργιο Β΄, της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.) « [...] Οι Σύμμαχοί μας απέκτησαν πλέον πεποίθησιν προς την Ελλάδα, και τοιαύτην ΩΣΤΕ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΙ ΜΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΙ, ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΙ ΠΛΕΟΝ, διότι έχουν την πεποίθησιν οι Σύμμαχοι ότι η Ελλάς αποτελεί παράγοντα ισχυρόν, ο οποίος δύναται νε εκπληρώνη τας υποχρεώσεις του. Με εννοείτε όλοι, χωρίς να υπάρχη λόγος να είπω τίποτε περισσότερον. […] » [Σημ. «Φ»: Ο Μεταξάς ασφαλώς εννοούσε τους Βρετανούς και προς αυτούς ήταν η δημόσια διαβεβαίωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Θα πρέπει να τους είχε ανησυχήσει πολύ η διαφαινόμενη προσέγγιση Βρετανίας και Ιταλίας. Τα κεφαλαία γράμματα είναι του επισήμου κειμένου του διαγγέλματος.]

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ: Λονδίνον, 3.- Ο Πρωθυπουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν προτού αναχωρήση διά την Σκωτίαν, όπου θα διέλθη τας διακοπάς του, εδέχθη χθες εις το πρωθυπουργικόν μέγαρον της Ντώουνηγκ Στρητ τον Ιταλόν πρεσβευτήν. Ο κόμης Γκράντι, ο οποίος παρέμεινε επί 40 λεπτά της ώρας παρά τω Πρωθυπουργώ, εκόμισεν εις τον κ. Τσάμπερλαιν προσωπικήν επιστολήν εκ μέρους του κ. Μουσσολίνι. Η επιστολή είναι συντεταγμένη εις εγκάρδιον ύφος και ανταποδίδει τα αισθήματα, τα οποία εκφράζονται εν τη επιστολή ην ο κ. Τσάμπερλαιν απηύθυνε την παρελθούσαν εβδομάδα προς τον κ. Μουσσολίνι – δηλαδή λύπην διότι αι παρεννοήσεις επεσκίασαν τας αγγλο-ιταλικάς σχέσεις και ελπίδα περί ταχείας αυτών βελτιώσεως.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ