Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 7/8-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΡΟΝΤΗΡΗ: Ο σκηνοθέτης του Β. [ασιλικού] Θεάτρου κ. Δ. Ροντήρης υπέβαλε την από της θέσεώς του παραίτησίν του. Κατά την χθεσινήν [6 Αυγούστου 1937] συνεδρίασιν του Δ. [ιοικητικού] Συμβουλίου του Θεάτρου η παραίτησις του κ. Ροντήρη έγινε δεκτή. [Σημ. «Φ»: Το Εθνικό Θέατρο συνέχισε να παίζει παλαιότερες σκηνοθεσίες του Ροντήρη. Σύμφωνα με στοιχεία, ο Ροντήρης νέα σκηνοθεσία στο Εθνικό έκανε το 1939 στο «Πέρα απ’ τον ορίζοντα» του Ευγενίου Ο’ Νηλ σε μετάφραση Κατίνας Παξινού.]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΛΥΡΙΚΗΣ: Χθες την πρωίαν εγένετο εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον «Παρνασσός» συγκέντρωσις καλλιτεχνών, μουσικών και ανθρώπων των γραμμάτων υπό την προεδρίαν του προέδρου του Σωματείου [Ελλήνων] Ηθοποιών κ. Παρασκευά διά το ζήτημα της ιδρύσεως αυτονόμου οργανισμού Λυρικής σκηνής. Επί του ζητήματος ωμίλησαν οι κ.κ. Παρασκευά και Λάππας […]. Απεφασίσθη η σύστασις επιτροπής, ήτις θα παρουσιασθή εις την Α. Μ. τον Βασιλέα, τον Πρωθυπουργόν και τους υπουργούς της Παιδείας και Οικονομικών διά να ζητήση την άμεσον ίδρυσιν του Μελοδράματος. Η επιτροπή απετελέσθη εκ των κ.κ. Κωστή Νικολάου, Ι. Ψαρούδα, Σ. Βαλτετσιώτη, Α. Ευαγγελάτου, Μ. Καλομοίρη, Οδυσ. Λάππα, Σαμιωτάκη, Γλυκοφρύδη, [λείπει αράδα].

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ: Παρά του Δήμου Αθηναίων υπεβλήθη προς έγκρισιν εις το υπουργείον Συγκοινωνίας το σχεδιάγραμμα επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως εις θέσιν Θυμαράκια (Κάτω Πατήσια).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ