ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρίσιμες για εταιρείες οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μεγαλύτερη έμφαση στις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις ζητούν οι θεσμικοί επενδυτές από τις επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από έρευνα της Ernst & Young (EY). Eιδικότερα, το 82% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις αγνόησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικούς κινδύνους. Μάλιστα, το 81% αναφέρει ότι οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, δεν δημοσιεύονται επαρκώς.

Στο ίδιο πλαίσιο, το 68% των επενδυτών θεωρεί ότι οι μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις. Επιπλέον, το 92% συμφωνεί ότι μακροπρόθεσμα τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικά ζητήματα, τα οποία περιλαμβάνουν από την κλιματική αλλαγή έως τη διαφορετικότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών συμβουλίων, έχουν απτές και μετρήσιμες επιδράσεις. Αλλωστε, το 89% συμφωνεί ότι σε βάθος χρόνου η αυξημένη προσοχή σε ανάλογα θέματα μπορεί να δημιουργήσει σταθερές και μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της τρίτης έρευνας του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της ΕΥ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 320 διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά με τις απόψεις τους για τις μη χρηματοοικονομικές δημοσιοποιήσεις.

Ο κ. Βασίλειος Καμινάρης, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρεί: «Εχει τεκμηριωθεί ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά στη βιωσιμότητα, μακροπρόθεσμα, πετυχαίνουν υψηλότερες αποδόσεις από τους ανταγωνιστές τους. Είναι, συνεπώς, αναμενόμενο ότι οι θεσμικοί επενδυτές, κάτω και από την πίεση της κοινωνίας, απαιτούν αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση από τις επιχειρήσεις για τις μη χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα περιβάλλοντος, αλλά και κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που απευθύνονται σε διεθνείς επενδυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο δεδομένο, εξασφαλίζοντας ουσιαστική και μετρήσιμη πληροφόρηση», καταλήγει ο κ. Καμινάρης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ