ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Παπουτσάνης» επεκτείνει τις δραστηριότητές της

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Πέραν της δραστηριοποίησης σε νέους κλάδους, η εταιρεία σχεδιάζει την ισχυροποίηση της παρουσίας της στα επώνυμα καλλυντικά που διαθέτει.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Επεκτείνει τη δραστηριότητά της η εισηγμένη «Παπουτσάνης» στην παραγωγή προϊόντων συσκευασίας τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στη παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης. Οι νέες δραστηριότητες θα στηριχθούν στο εύρος των συνεργασιών που έχει η «Παπουτσάνης» ειδικά με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του χώρου. Την απόφαση για την επέκταση της δραστηριότητας καλούνται να την εγκρίνουν οι μέτοχοι στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Στη διάρκεια της παρελθούσης οικονομικής χρήσης, ο κύκλος εργασιών της «Παπουτσάνης» ανήλθε σε 18 εκατ. ευρώ έναντι 15,6 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε από την αύξηση των πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 35,9% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2015 (35,4%).

Από το σύνολο του κύκλου εργασιών, περίπου το 27,2% αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων «Παπουτσάνης», το 38,4% πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά και το υπόλοιπο 34,4% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενο ποσό περίπου 350.000 ευρώ, εκ του οποίου 150.000 ευρώ αφορούν πρόβλεψη για μη είσπραξη μέρος του υπολοίπου από τη «Μαρινόπουλος Α.Ε.», και με ποσό περίπου 200.000 ευρώ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2008.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 119.700 ευρώ, έναντι κερδών 54.600 ευρώ το 2015, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες περίπου 50.300 ευρώ έναντι ζημιών 415.000 ευρώ το 2015. Οι φόροι ανήλθαν σε 170.000 ευρώ και αφορούν αποκλειστικά σε αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2017 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρεία. Στον τομέα των επωνύμων προϊόντων (Olivia, Καραβάκι, Natura, Aromatics κ.λπ.) η εταιρεία σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ