Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13.VIII.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΙΝΕΖΩΝ: Λονδίνον, 12. – Κατά πληροφορίας εκ Σαγκάης και Τόκιο αι εχθροπραξίαι μεταξύ των Ιαπώνων και του στρατού της Κεντρικής [Κινεζικής] Κυβερνήσεως ήρχισαν σήμερον πλησίον του Ναν-Κέου, το οποίον απεπειράθησαν να καταλάβουν οι Ιάπωνες. Ο κινεζικός στρατός προέβαλεν ισχυροτάτην αντίστασιν. Παρά το σφοδρόν πυρ, το οποίον ήνοιξαν τα πυροβόλα καθώς και τα συνοδεύοντα τα ιαπωνικά στρατεύματα αεροπλάνα, οι Ιάπωνες δεν ηδυνήθησαν να κυριεύσουν χθες την πόλιν, σοβαράς δε απωλείας υπέστησαν αμφότερα τα μέρη. Αλλα τηλεγραφήματα εκ Τόκιο αναφέρουν ότι ιαπωνικά στρατεύματα κατέλαβον την 9.30΄ της πρωίας τον σιδηροδρομικόν σταθμόν του Ναν-Κέου μετά σφοδρόν βομβαρδισμόν του πυροβολικού και της αεροπορίας. Εκ Τιέν Τσιν αγγέλλεται εξάλλου ότι ιαπωνικά στρατεύματα απέκρουσαν επίθεσιν των Κινέζων εις 40 χιλιομέτρων απόστασιν νοτιοδυτικώς της πόλεως. Οι Κινέζοι υπεχώρησαν αφήσαντες επί του πεδίου της μάχης ογδοήκοντα νεκρούς. [...] Εις την Σαγκάην αποβιβάζονται καθημερινώς ιαπωνικά στρατεύματα [φωτογραφία], η δύναμις των οποίων υπολογίζεται ήδη εις εννέα χιλιάδας άνδρας, ενώ ισχυρά μοίρα ιαπωνικού στόλου ναυλοχεί εις τον λιμένα.

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ: Παρίσιοι, 12. – Ο υφυπουργός των Εξωτερικών κ. Ντε Τεσσάν [κυβέρνηση Λεόν Μπλουμ του Λαϊκού Μετώπου με συμμετοχή και του γαλλικού Κ.Κ.] επέδωκεν εις τον υφυπουργόν Τύπου [της 4ης Αυγούστου] κ. Θ. Νικολούδην τα διάσημα του Ταξιάρχου της Λεγεώνος της Τιμής.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ: Εις το Μέγαρον του Ζαππείου ήρχισαν αι εργασίαι κατασκευής ραδιοφωνικού στούντιο. Εν τω μεταξύ, εις τα Λιόσια συνεχίζονται πυρετωδώς αι εργασίαι διά την ανέγερσιν του κτιρίου των εγκαταστάσεων του σταθμού Αθηνών. Υπολογίζεται ότι η λειτουργία του θ’ αρχίση με την έναρξιν του νέου έτους. Το καλώδιον από Ζαππείου μέχρι τέρματος της πόλεως θα είναι υπόγειον, εκείθεν δε θα γίνεται εναέριον.

«ΕΥΩΝΟΝ»: Βούτυρο κουζίνας γάλακτος διά τους πλέον απαιτητικούς στο «Εύωνον», Αδριανού 136, τηλ. 30-181. [Σημ. «Φ»: Το «Εύωνον» υπήρξε ένα από τα θρυλικά μεγάλα παντοπωλεία των Αθηνών.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ