ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία ΕΤΕ- Exin για πώληση ασφαλιστικών προϊόντων

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Για τη χρήση των εμπορικών σημάτων «ΕΘΝΟ», «ΕΘΝΙΚΗ» κ.λπ., η Εθνική Ασφαλιστική υπό τον νέο μέτοχο (Exin) θα καταβάλλει στην τράπεζα ετήσιο τίμημα χρήσης ίσο προς το 10% της καθαρής παρούσας αξίας των σημάτων αυτών, όπως αυτό θα προσδιοριστεί.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Υψηλοί παραγωγικοί στόχοι για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του τραπεζικού δικτύου, δεσμεύουν την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της 10ετούς συμφωνίας με την Exin Financial Services Holding BV. Η 10ετής συμφωνία bancassurance, λεπτομέρειες της οποίας φέρνει στη δημοσιότητα η «Κ», αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας μεταξύ της Exin και της ΕΤΕ και μπορεί, όπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας, να ανανεωθεί για πέντε επιπλέον χρόνια μετά τη δεκαετία.

Υπενθυμίζεται ότι το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής μεταβιβάζεται στην Exin έναντι τιμήματος 718,3 εκατ. ευρώ. Στο τίμημα περιλαμβάνεται η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, που αποτιμάται στα 13,4 εκατ. ευρώ, καθώς και της ασφαλιστικής δραστηριότητας που διατηρεί η Εθνική Ασφαλιστική στη Ρουμανία, δηλαδή της Garanta, η αποτίμηση της οποίας ανέρχεται στα 16,8 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος της εταιρείας (brand name), δηλαδή το «Εθνική Ασφαλιστική», δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας πώλησης. Οπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας, ο τίτλος θα αγοραστεί από τον όμιλο της ΕΤΕ, ο οποίος θα τον ενοικιάσει στην Exin για δέκα χρόνια βάσει αποτίμησης. Για τη χρήση των εμπορικών σημάτων «ΕΘΝΟ», «ΕΘΝΙΚΗ» κ.λπ., η Εθνική Ασφαλιστική υπό τον νέο μέτοχο θα καταβάλλει στην Τράπεζα ετήσιο τίμημα χρήσης, ίσο προς 10% της καθαρής παρούσας αξίας των σημάτων αυτών, όπως αυτό θα προσδιοριστεί.

Η διατήρηση από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας του 25% της εταιρείας αποτελεί κίνητρο για την ενεργοποίηση του δικτύου των καταστημάτων, αλλά και των εναλλακτικών δικτύων προς την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας, που ανεβάζουν τον παραγωγικό στόχο των εργασιών στα 86 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο με σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο, ώστε να φτάσουν στα 138 εκατ. ευρώ τον πέμπτο χρόνο. Στη συμφωνία υπάρχει αναλυτική καταγραφή των ετήσιων στόχων ανά κλάδο με έμφαση στις ασφαλίσεις ζωής και περιουσίας, που ούτως ή άλλως δύο από τους κλάδους με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών. Οι πωλήσεις των προγραμμάτων ζωής εφάπαξ καταβολών προβλέπεται να φτάσουν τα 80 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και των προγραμμάτων περιοδικών καταβολών τα 19 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι η τράπεζα πούλησε ασφαλιστικά προγράμματα ζωής ύψους 90 εκατ. ευρώ, αλλά με δεδομένο ότι τα προϊόντα εφάπαξ ασφαλίστρου προσμετρούνται στο σύνολο μόνο κατά 10%, ο στόχος θεωρείται υψηλός. Ο στόχος για τις πωλήσεις προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτων ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, για ασφαλίσεις περιουσίας στα 32 εκατ. ευρώ και για τις λοιπές ασφαλίσεις στα 20 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση διάθεσης των υφιστάμενων προϊόντων bancassurance, ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και νέων προϊόντων που θα αναπτυχθούν από κοινού. Ολα τα προϊόντα bancassurance θα φέρουν τις εμπορικές επωνυμίες (brands) και των δύο μερών.

Η τράπεζα έχει δικαίωμα να διαθέτει στους πελάτες της ασφαλιστικά προϊόντα άλλων ασφαλιστών, εφόσον δεν τα διαθέτει η Εθνική Ασφαλιστική ή προτάθηκαν σε αυτήν και δεν τα αποδέχτηκε. Για ασφαλιστικά προϊόντα προοριζόμενα για εταιρικούς πελάτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πελάτες private banking καθώς και για εξατομικευμένες ασφαλίσεις και ασφαλίσεις για την κάλυψη των δικών της αναγκών, η τράπεζα δικαιούται να αναθέτει στη δική της μεσιτική εταιρεία (Εθνική Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων) να λαμβάνει προσφορές από την αγορά και θα δίνει τη δυνατότητα στην Εθνική Ασφαλιστική να ισοφαρίζει εκείνη που θα έχει επιλέξει η τράπεζα. Τα ποσοστά προμηθειών για τα υφιστάμενα προϊόντα bancassurance είναι 1% για τα εφάπαξ ασφάλιστρα ζωής, 25% για τις ασφαλίσεις περιουσίας, ενώ κυμαίνονται από 5% έως 25% για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων και από 6% έως 20% για τις ασφαλίσεις υγείας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ