ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς διαγραφή από Χ.Α. η Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Η «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες» θα αποτελέσει τη 13η μετοχή που διαγράφεται από το Χρηματιστήριο από την αρχή του έτους.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της «Γαλαξίδι Iχθυοκαλλιέργειες», ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ εκάστη, υπέβαλε χθες η εταιρεία «Ανεμοκάμπι» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στόχος είναι η διαγραφή της μετοχής από το Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, οι μέτοχοι της εταιρείας «Ανεμοκάμπι» κατέχουν συνολικά 13.265.189 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,24% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες».

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία «Ανεμοκάμπι» με την αίτησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτείται την έγκριση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών μετοχών της εισηγμένης, τις οποίες δεν κατέχει, δηλαδή συνολικά 811.171 κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 5,76% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες», προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, ήτοι το ποσό των 0,700 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Ετσι η «Γαλαξίδι Ιχθυοκαλιέργειες» θα αποτελέσει τη 13η μετοχή που διαγράφεται από το Χρηματιστήριο από την αρχή του έτους, εκ των οποίων οι 7 αποτέλεσαν εισηγμένες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα ευρισκόμενες στα όρια χρεοκοπίας.

Οι πέντε εισηγμένες που διεγράφησαν λόγω επιτυχημένων δημοσίων προτάσεων ήταν οι εξής: α) στις 20 Ιανουαρίου διεγράφη η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, καθώς επέλεξε την είσοδό της στη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, β) στις 21 Απριλίου 2017 διεγράφη η μετοχή της εταιρείας ανελκυστήρων Kleemann Hellas, γ) στις 5 Ιουλίου διεγράφη η μετοχή του «Αστέρα Βουλιαγμένης», δ) στις 20 Ιουλίου διεγράφη η μετοχή της «Ιονικής Ξενοδοχειακής» και ε) στις 20 Ιουλίου διεγράφη η μετοχή της βιομηχανίας μαρμάρων «Κυριακίδης».

Ακόμη, ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο η διοίκηση της εισηγμένης ΓΕΚΕ (ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου President στους Αμπελοκήπους Αθηνών) να οδηγήσει εκτός Χρηματιστηρίου την εταιρεία, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ανάλογες σκέψεις κάνει και η διοίκηση της Nexans.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ