Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 18-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: Εκυκλοφόρησε το νέο ποιητικό βιβλίο του Νικηφ. Βρεττάκου «Η επιστολή του κύκνου». Πρόκειται για μια νέα επιτυχία του ποιητού και των εκδόσεων Γκοβόστη.

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1937: Λονδίνον, 17.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι συνήλθε την πρωΐαν το υπουργικόν συμβούλιον. Ο υπουργός των ναυτικών ανεκοίνωσεν ότι η ιαπωνική αεροπορία κατέρριψεν ή κατέστρεψε μέχρι τούδε ογδοήκοντα επτά κινεζικά αεροπλάνα και δεκαεπτά υπόστεγα. Ο υπουργός προσέθεσεν ότι η ιαπωνική αεροπορία προυξένησε σημαντικάς ζημίας εις το κινεζικόν αεροδρόμιον του Ναν Τσαγκ. Επί πλέον, ο υπουργός εβεβαίωσεν ότι η κατάστασις εις την Σαγκάην εξακολουθεί να είναι σοβαρά λόγω της αρνήσεως των Κινέζων «να επανεξετάσουν τα ζητήματα». Ο στρατηγός Σουτζιγιάμα, υπουργός των Στρατιωτικών, εδήλωσεν ότι τα στρατεύματα της [κινεζικής] Κυβερνήσεως του Νανκίν εξακολουθούν να προχωρούν προς την βόρειον Κίναν και ότι η μεγαλυτέρα δύναμις του στρατού τούτου συγκεντρούται εις το Πάο-Τιγκ και το Τσαγκ-Τσέου.

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: Εδημοσιεύθη χθες Β. Δ. διά του οποίου από του έτους 1937-38 προσαρτάται εις την εν Καλλιθέα Ανωτέραν Χαροκόπειον Οικοκυρικήν Σχολήν διτάξιον τμήμα προς μόρφωσιν διδασκαλισσών των οικοκυρικών μαθημάτων.

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΤΡΑΜ: Χθες το απόγευμα συνέβη διακοπή ρεύματος κινήσεως. Ενεκα τούτου η οδός Πανεπιστημίου εγέμισε από σταθμεύσαντα τραμ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ