ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τελική ευθεία για τον εκσυγχρονισμό της μεγαλύτερης βιομηχανικής ζώνης

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τα τελευταία στάδια πριν αρχίσει η υλοποίηση φέρεται να διάγει η επένδυση για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων.

Εργο προϋπολογισμού της τάξης των 150 εκατ. ευρώ, με το οποίο επιχειρείται να πραγματοποιηθεί όχι μόνον η εξυγίανση του περιβαλλοντικά έντονα βεβαρημένου Ασωπού ποταμού, αλλά και να οργανωθεί σωστά η μεγαλύτερη βιομηχανική συγκέντρωση στη χώρα. Να κατασκευαστούν δηλαδή, μεταξύ άλλων, οι απαραίτητες υποδομές συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων αλλά και όλες οι αναγκαίες και απαραίτητες διευκολύνσεις. Πρόκειται για μια περιοχή έκτασης 11 χιλιάδων στρεμμάτων (11.360 στρ.) στην οποία είναι εγκατεστημένες περί τις 500 βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις που υπολογίζεται ότι αθροιστικά παράγουν το 2,5% του ΑΕΠ και καλύπτουν το 4,8% των εξαγωγών της χώρας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά περίπου 50% από ευρωπαϊκά ταμεία, ενώ συμμετοχή θα έχουν και ιδιώτες επενδυτές αλλά και εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Εως τα τέλη του μήνα αναμένεται να είναι έτοιμη για υπογραφή η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και των χρηματοδοτικών φορέων της Ε.Ε. Κλειδί για την έναρξη των έργων θα είναι η νομοθέτηση των απαραίτητων προβλέψεων που θα επιτρέψουν στην επένδυση να ενταχθεί στις διαδικασίες fast track και να αποφύγει τη χρονοβόρο βάσανο αδειοδότησης άλλων νόμων. Οι απαραίτητες μελέτες, αλλά και το επιχειρηματικό σχέδιο για να είναι οικονομικά βιώσιμο, έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η οποία θα είναι και ο φορέας υλοποίησης. Στην προσπάθεια συμμετέχει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και το όλο εγχείρημα στηρίζεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ενώ στην ανάγκη άμεσης υλοποίησής του αναφέρθηκε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας, έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες μια άτυπη βιομηχανική ζώνη που όμως δεν διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση και τις βασικές υποδομές που θα επέτρεπαν την εύρυθμη λειτουργία της και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα της λειτουργίας τόσων βιομηχανιών στην περιοχή με αυτό το καθεστώς ήταν μεταξύ άλλων η ρύπανση όχι μόνον του Ασωπού αλλά και του ευρύτερου υδροφόρου ορίζοντα. Κατάσταση, για την οποία έχουν επιβληθεί σοβαρότατα πρόστιμα από την Ε.Ε. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. έχει σχεδιάσει το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων έτσι ώστε να συνδυάζει χαρακτηριστικά επένδυσης «Brownfield», με όλες τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, και τον μηχανολογικό σχεδιασμό ενός εκτεταμένου δικτύου περιβαλλοντικών και λειτουργικών υποδομών οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση και τη βιωσιμότητα της τρέχουσας λειτουργίας. Επιπλέον, αναμένεται η προσέλκυση και νέων βιομηχανιών αλλά και υποστηρικτικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Το έργο του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων εντάχθηκε από τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της περιφέρειας στον Ασωπό. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του έργου ανέρχεται στα 204 εκατ., αλλά περίπου τα τρία τέταρτα εξ αυτών αφορούν το επιχειρηματικό πάρκο και το υπόλοιπο ποσό άλλα έργα υποδομών στην περιφέρεια, όπως ανισόπεδοι κόμβοι, που όμως είναι απαραίτητα και για την εξυπηρέτηση του πάρκου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ