ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνδυνος απώλειας αγορών για τα ελληνικά προϊόντα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να χάσουν αγορές εκτός Ευρωζώνης βρίσκονται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, εάν συνεχισθεί η ισχυροποίηση του ευρώ και η ταυτόχρονη εξασθένηση του δολαρίου. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών προϊόντων κατευθύνεται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κυρίως στις χώρες της Ευρωζώνης, το κόστος θα είναι μεγάλο από την απώλεια αγορών στις τρίτες χώρες, πολλές εκ των οποίων παρουσίαζαν –τουλάχιστον έως σήμερα– μεγάλη προοπτική ανάπτυξης.

Ειδικότερα, πάνω από το ήμισυ της αξίας των ελληνικών εξαγωγών γίνεται προς χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ ειδικά προς τις χώρες της Ευρωζώνης πραγματοποιείται περίπου το 38% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2016, το 56,25% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών κατευθυνόταν προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το υπόλοιπο 43,75% προς τρίτες χώρες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, πάντως, το ποσοστό των εξαγωγών προς τρίτες χώρες έχει αυξηθεί, καθώς διαμορφώθηκε στο 45,44%, ενώ το ποσοστό εξαγωγών (με βάση πάντα την αξία εξαγωγών) προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης υποχώρησε στο 54,56%.

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες ανήλθε το 2016 στα 11,13 δισ. ευρώ εκ των οποίων συναλλαγές εξαγωγών αξίας 6,58 δισ. ευρώ, δηλαδή το 59,1% πραγματοποιήθηκε με νόμισμα τιμολογίου το δολάριο ΗΠΑ (το τιμολόγιο της εμπορικής συναλλαγής καταρτίστηκε σε δολάρια ΗΠΑ). Εξαγωγές αξίας 4,49 δισ. ευρώ (δηλαδή το 40,4%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ και εξαγωγές 54 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν με άλλο εθνικό νόμισμα.

Το 72,5% των εξαγωγών που πραγματοποιήθηκαν το 2016 σε δολάριο ΗΠΑ αφορούσαν πετρελαιοειδή, το 16,2% βιομηχανικά προϊόντα και το 11,3% τα λεγόμενα πρωτογενή (ζώντα ζώα, τρόφιμα, ποτά, καπνός, πρώτες ύλες και λοιπά προϊόντα ενέργειας).

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός αφορά ακριβώς την κατηγορία των πρωτογενών προϊόντων, καθώς «παραμονεύει» να καλύψει το όποιο κενό δημιουργηθεί ο κυριότερος ανταγωνιστής της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα, η Τουρκία. Περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις που χορηγεί η Τουρκία στα αγροτικά προϊόντα της, μορφή ντάμπινγκ στην πραγματικότητα, μπορεί να αυξήσει τις πιέσεις για τα αντίστοιχα ελληνικά προϊόντα. Οι Ελληνες εξαγωγείς είτε θα αναγκαστούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε ακόμη χαμηλότερη τιμή, με σημαντικές απώλειες σε έσοδα, είτε θα χάσουν τελικά κάποιες αγορές. Τούτο έχει φανεί ιδιαιτέρως στην περίπτωση των εξαγωγών ψαριών που προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες, με την τουρκική κυβέρνηση να επιδοτεί για παράδειγμα το κόστος μεταφοράς των προϊόντων στις ΗΠΑ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ