Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 6-IX-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: Λονδίνον, 5.- Ο ναυτικός συνεργάτης του «Ημερησίου Τηλεγράφου» εις άρθρον του πληροφορεί ότι κατόπιν της εξελίξεως των γεγονότων [σινοϊαπωνικός πόλεμος] εις την Κίναν, ο βρεττανικός στόλος ο ευρισκόμενος εις την Απω Ανατολήν θα ενισχυθή. Κατά τα γραφόμενα των αγγλικών εφημερίδων μέχρι του 1940 θα υπάρχη πλήρης μοίρα πολεμικού στόλου εις την Απω Ανατολήν. Μόνον διά της κατασκευής νέων συγχρόνων μονάδων, επιλέγει ο Αγγλος δημοσιογράφος, θα καταστή δυνατή η προάσπισις των αγγλικών συμφερόντων εις την Απω Ανατολήν. Σήμερον μας είναι αδύνατον να μετακινήσωμεν τας εν Μεσογείω μονάδας μας. Επί του παρόντος η μόνη μη Ασιατική δύναμις η δυναμένη να συγκεντρώση μεγάλον στόλον εις τον Ειρηνικόν είναι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι της Αμερικής. [Χάρτης της βρετανικής Αυτοκρατορίας προ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου].

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ: Το Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον ενέκρινε τα διδακτικά βιβλία προς χρήσιν των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικόν έτος 1937-1938 [...]: Ξενοπούλου – Κονιδάρη «Ο καλός δρόμος», Νιρβάνα Παύλ. - Ζήση Δημ. «Αναγνωστικό Β΄» Δρακοπούλου Θεώνης [πρόκειται για τη Μυρτιώτισσα] «Κρινολούλουδα», Βουτιερίδου Ηλία «Λουλούδια», Πανέτσου Ελένης - Σαμίου Ελένης «Η δάφνη» [Η Σαμίου ήταν σύζυγος του Καζαντζάκη και αργότερα συνεργάτης του περιοδικού «Νεολαία» της ΕΟΝ, όπως άλλωστε και ο μεγάλος συγγραφέας σύζυγός της.], Επαμ. Παπαμιχαήλ – Δ. Βουτυρά «Το νέο μας βιβλίο», Μέγα Γεωργίου «Αναγνώσματα Ε΄ Δημοτικού». [Σημ. «Φ»: Κάποια από αυτά τα βιβλία μάλλον ήσαν παρελθουσών χρήσεων. Εδώ αναφέρονται επιλεκτικώς τα γνωστά ονόματα και μόνο συγγραφέων των αναγνωστικών].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ