Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 7-IX-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α. ΣΟΦΙΑΝΟΥ:  (Ανυπόγραφο σημείωμα). Την παρελθούσαν εβδομάδα η λυρική υψίφωνος και μαθήτρια της κ. Ελβίρας ντε Ιντάλγκο δις Αλεξάνδρα Α. Σοφιανού, έδωσε δύο ρεσιτάλ εις το «Αλκαζάρ» υπέρ του Βρεφοκομείου Ηρακλείου με συμμετοχήν της Φοιτητικής Χορωδίας υπό τη διεύθυνσιν του μαέστρου κ. Θεοδώρου Σπάθη. Κατά τα δύο αυτά ρεσιτάλ, η λαμπρά καλλιτέχνις εξετέλεσε τα τραγούδια της υψιφώνου της “Λουκίας” και του “Ριγολέττου” με θαυμαστήν διαύγειαν, έντασιν φωνής και άρθρωσιν (ντιξιόν). Η δεσποινίς Σοφιανού μη αρκεσθείσα εις τα φυσικά της χαρίσματα, εξετέλεσε με μεγάλην τέχνην τις άριες της Τζίλντας και της Λουκίας, με συνοδείαν του κ. Σπάθη εις το πιάνο, επευφημήθη δε ζωηρότατα από το πληρώσαν ασφυκτικώς την αίθουσαν του «Αλκαζάρ» πλήθος. Με την τέχνην του τραγουδιού της, η δις Σοφιανού απέδειξεν ότι εκτός του ταλέντου έχει και όλα τα απαιτούμενα εφόδια διά να εξελιχθή εις μιαν από τας καλυτέρας υψιφώνους της λυρικής τέχνης, αν εννοείται θελήση να επιδοθή εις ανωτέρας σπουδάς και αποκτήση πείραν πλησίον των μεγάλων διδασκάλων του εξωτερικού. Η υπό τον κ. Θεόδ. Σπάθην Φοιτητική Χορωδία εξετέλεσε με μεγάλην μουσικότητα και ακρίβειαν ελληνικά τραγούδια, καταχειροκροτηθείσα από το φιλόμουσον κοινόν του Ηρακλείου που γνωρίζει να εκτιμά και να υποστηρίζη κάθε καλλιτεχνικήν εκδήλωσιν.

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΣΤΙΑΣ: Διά Βασιλικού Διατάγματος διωρίσθη Γενικός Διευθυντής του Βασιλικού [Εθνικού] Θεάτρου ο παρά τω υπουργείω της Παιδείας Διευθυντής Γραμμάτων και Τεχνών κ. Κωνσταντίνος Μπαστιάς. [ΣΗΜ. «Φ»: Ο Μπαστιάς έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκ μέρους του κράτους υποστήριξη του Πολιτισμού].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ