ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφίβολη η ανάπτυξη 1,8% το 2017, εκτιμά το δημοσιονομικό συμβούλιο

Ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία των εσόδων, κυρίως οι εισπράξεις των άμεσων φόρων, όπως για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος που αποκλίνει σημαντικά από τον στόχο που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την αισιοδοξία του για την αύξηση του ΑΕΠ το 2017 μεταφέρει το δημοσιονομικό συμβούλιο στην τριμηνιαία του έκθεση, βάζοντας όμως αρκετά ερωτήματα για το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μεγέθυνσή του κατά 1,8%. Ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία των εσόδων, κυρίως οι εισπράξεις των άμεσων φόρων, όπως για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος που αποκλίνει σημαντικά από τον στόχο που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, «η ελαφρά αύξηση του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο (0,8%) αποτελεί μια θετική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι εδραιώνεται η προσδοκία για αύξηση του ΑΕΠ το 2017. Ωστόσο, ο στόχος για αύξηση της τάξεως του +1,8% μπορεί να επιτευχθεί εάν το 2ο εξάμηνο η μεγέθυνση φθάσει το 3,1% σε σχέση με πέρυσι».

Η άνοδος του ΑΕΠ οφείλεται στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών (+9,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016) και δευτερευόντως στην άνοδο δημόσιας (+3,3%) και ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,7%).

Ωστόσο, ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί σύμφωνα με το δημοσιονομικό συμβούλιο, η σημαντική μείωση των επενδύσεων κατά -4,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, πτώση που μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, ερωτήματα προκαλεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων, η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περυσινά επίπεδα όσο και ως προς τον στόχο, τονίζει το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι εισπράξεις έμμεσων φόρων κινούνται ικανοποιητικά και ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να επιτευχθεί.

Από την άλλη πλευρά, ο κρατικός προϋπολογισμός (Κ.Π.), σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιουλίου 2017), εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 1,7% ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με αυτό της αντίστοιχης περιόδου έτους 2016 (1,5%) και ως προς τον στόχο (1,2%). «Το αποτέλεσμα αυτό είναι κατά βάση απόρροια της συγκράτησης δαπανών, η οποία ωστόσο εκτιμάται ότι είναι μάλλον πρόσκαιρη» υποστηρίζουν οι αναλυτές.

Μειωμένες έναντι του στόχου εμφανίζονται τόσο οι πρωτογενείς δαπάνες, περίπου κατά 1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της κάμψης που εμφανίζουν οι επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία-πρωτοβάθμια υγεία, οι πληρωμές για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και αποδιδόμενους πόρους όσο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ