Γράμματα Αναγνωστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Γραμματα Aναγνωστων

Αχρείοι και ιδιώτες... αρχαιοπρεπώς

Κύριε διευθυντά
Προλογίζοντας στην Πνύκα τον Γάλλο πρόεδρο, ο πρωθυπουργός τού θύμισε ότι τον πολίτη που δεν συμμετείχε στις δημοκρατικές διαδικασίες οι αρχαίοι Ελληνες «τον αποκαλούσαν υποτιμητικά ιδιώτη». Αθελά του ή θεληματικά, ο συγγραφέας του λόγου έκανε λάθος. Στον Επιτάφιο που κατά τον Θουκυδίδη εκφώνησε ο Περικλής το 430 π.Χ., κείμενο που πριν από τρία χρόνια διδασκόταν στην Γ΄ Λυκείου, διαβάζουμε: μόνοι γαρ τον μηδέν τώνδε (των πολιτικών πραγμάτων) μετέχοντα ουκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον νομίζομεν· και σε μετάφραση: γιατί είμαστε οι μόνοι που όποιον δεν παίρνει καθόλου μέρος σ’ αυτά (τα πολιτικά πράγματα), τον θεωρούμε όχι ήσυχο, αλλά άχρηστο! (Ιστ. 2, 40). Η αρχαία λέξη «ιδιώτης» είχε πολλές σημασίες. Βασικά χαρακτήριζε τους πολίτες ως άτομα σε αντίθεση με την πόλη και τους αξιωματούχους της ως σύνολο. Διαφωτιστική είναι σχετικά η διαπίστωση του Σωκράτη, όταν στην απολογία του είπε: αναγκαίον εστι τον τω όντι μαχούμενον υπέρ του δικαίου, και ει μέλλει ολίγον χρόνον σωθήσεσθαι, ιδιωτεύειν αλλά μη δημοσιεύειν· και σε μετάφραση: είναι ανάγκη αυτός που πραγματικά θ’ αγωνιστεί για το δίκιο, αν είναι και για λίγο να σωθεί, να ιδιωτεύει, όχι ν’ ασχολείται με τα δημόσια. (Πλάτων, Απολογία 32a).

Φάνης Κακριδής – Φιλόλογος

Η επαγγελματική διαδρομή, τα προσόντα

Κύριε διευθυντά
Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι η «Καθημερινή», παρά τη συστηματική πολεμική που άσκησε εναντίον μου όταν είχα την τιμή να υπηρετώ ως υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα φιλοξενούσε ποτέ ένα τέτοιας ποιότητας δείγμα συκοφαντικής παρα-δημοσιογραφίας. Που θίγει κατάφωρα όχι μόνο εμένα, αλλά και τη σύζυγό μου. Η οποία ούτε είναι, ούτε θέλησε ποτέ να είναι, ούτε φάνηκε ποτέ ότι είναι «πολιτικό πρόσωπο». Αντιπαρέρχομαι τις διαστρεβλώσεις που αναπαράγει η πρώτη παράγραφος του άρθρου του συνεργάτη σας κ. Κων.  Ζούλα. Αυτές απλώς αναμασούν χιλιοειπωμένα σχόλια που παραποιούν ακόμη μια φορά μια φράση που είπα κάποτε στη Βουλή. Και η οποία, όπως γνωρίζετε, αναφερόταν σε ανταγωνιστικές εξετάσεις παιδιών Δημοτικού. Εδώ απλώς θέλω να απαντήσω κατά το δυνατόν ξερά και από τη δική μου θέση στα ψεύδη, τις διαστρεβλώσεις, και τις σημαίνουσες αποσιωπήσεις του εν λόγω άρθρου.

Α. Σε σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση της συζύγου μου. 1. Η σύζυγός μου εργαζόταν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στη Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων (ΔΗΠΕΧ) από το 1994, όπου για σημαντικό διάστημα ασκούσε διευθυντικά καθήκοντα. 2. Το 2002 με σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΗΠΕΧ Α.Ε., της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και της ιδίας έγινε «δανεισμός» της για ένα χρόνο στη δεύτερη εταιρεία. Μετά από αυτή τη «δοκιμαστική» περίοδο, νέα σύμβαση μετέτρεψε τον δανεισμό σε δανεισμό αορίστου χρόνου. Εκτοτε αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του προσωπικού της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., αναφερόμενη κανονικά στο οργανόγραμμά της, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση από το λοιπό τακτικό προσωπικό της και χωρίς καμιά σχέση με την αρχική εταιρεία.  3. Το 2011 συγχωνεύτηκαν η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., η ΟΣΚ Α.Ε. και η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στη νέα εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.). Η πράξη συγχώνευσης προέβλεπε τη μεταφορά στη νέα εταιρεία όλων των υπηρετούντων στις τρεις συγχωνευόμενες εταιρείες. Σημειώνεται ότι τον χρόνο εκείνο η ΔΗΠΕΧ είχε ήδη κλείσει και το προσωπικό της είχε μεταφερθεί αλλού, χωρίς βεβαίως να έχει συμπεριληφθεί σ’ αυτό η σύζυγός μου, θεωρούμενη πλέον –ορθά– ως εργαζόμενη της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 4. Επειδή κατά τη μεταφορά ανέκυψε ερώτημα ως προς την τυπική σχέση που συνέδεε τη σύζυγό μου με τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (στην οποία είχαν στο μεταξύ μονιμοποιηθεί νόμιμα δεκάδες συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, με πολύ μικρότερη προϋπηρεσία από τη δική της), η σύζυγός μου προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Το ζήτημα εξετάστηκε τρεις φορές, όπου και τις τρεις δικαιώθηκε. Το σκεπτικό της τελικής αμετάκλητης απόφασης ήταν, εκτός των άλλων, ότι το Δικαστήριο «αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα συνδέεται με την εναγόμενη εταιρεία με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από 7-01-2002 για κάθε νόμιμη συνέπεια».  5. Από το 2002 μέχρι σήμερα, η σύζυγός μου ασκεί διοικητικά καθήκοντα σε διάφορες θέσεις τόσο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. όσο και της ΚΤΥΠ Α.Ε., ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις εντολές των διοικήσεων. Πριν από τέσσερις μήνες επιλέχθηκε από το Δ.Σ. της ΚΤΥΠ Α.Ε. (κατά τις πάγιες εκεί διαδικασίες) να προΐσταται της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας.

Β. Σε σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές της συζύγου μου. 1. Η σύζυγός μου είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το 2003 έγινε δεκτή, έπειτα από γραπτές εξετάσεις, χωρίς καμιά δική μου συμμετοχή ή οποιαδήποτε ανάμειξη, στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας», το οποίο οργανώνουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα ΜΙΘΕ) και το ΕΜΠ (σχολή ΕΜΦΕ). Η περάτωσή του απαιτεί την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων και μιας διπλωματικής εργασίας ερευνητικού επιπέδου. Η διπλωματική εργασία της συζύγου μου αφορά θέμα της Ιστορίας της Τεχνολογίας, της οποίας επιβλέπων υπήρξε συνάδελφος εξειδικευμένος στην Ιστορία της Τεχνολογίας. 2. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών της, η σύζυγός μου υπέβαλε αίτηση για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού της τίτλου από την υπηρεσία (2008). Το αίτημα εξετάστηκε για πρώτη φορά (μαζί με άλλα) μόλις το 2017 και έγινε αποδεκτό. Για λόγους αρχής τους οποίους είμαι βέβαιος ότι ο κ. Ζούλας δεν θα θελήσει να καταλάβει, αφού, κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας, «παρέλειψε» να ενημερωθεί έγκυρα, αλλά είμαι βέβαιος ότι εσείς θα κατανοήσετε, δεν θεωρώ νοητό να παρεμβαίνω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη σταδιοδρομία της συζύγου μου. Αλλωστε ούτε εκείνη θα το επέτρεπε ποτέ.  Από εκεί και πέρα, τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Ζούλας περί απονομής εκ μέρους μου μεταπτυχιακών τίτλων κατά βούληση και όλα τα συναφή είναι τόσο εξωφρενικά ώστε να μην απαιτούν εδώ άλλη αντίκρουση. Ας αφήσουμε, λοιπόν, στην άκρη τα πλεονεκτήματα της αριστεράς, ηθικά ή άλλα, για να επικεντρωθούμε, για μια φορά, στο «ηθικό πλεονέκτημα» των fake news…

Αριστείδης Μπαλτάς, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αττικής

Απάντηση

Κύριε Μπαλτά
Συγχωρήστε με που δεν θα απαντήσω στα υποτιμητικά σχόλιά σας –περί παραδημοσιογραφίας, fake news κ.λπ.–, αλλά το πράττω συνειδητά, διότι πέραν του ότι δεν έχω συνηθίσει να συνδιαλέγομαι με αυτόν τον τρόπο, δεν αντελήφθην στην επιστολή σας να διαψεύδεται στο παραμικρό το ρεπορτάζ μου. Κι έτσι θα προτιμήσω να σας επαναλάβω δύο ερωτήματα τα οποία διετύπωσα και στο κείμενό μου και παραδόξως ξεχάσατε να απαντήσετε. 1. Πώς εξηγείτε εσείς ότι το Δ.Σ. της ΚΤΥΠ (που διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ) απεμπόλησε την εκ του νόμου υποχρέωσή του να προσβάλει δικαστικά την προσωρινή δικαίωση της συζύγου σας με συνέπεια αυτή να καταστεί αμετάκλητη;  2. Με ποια ακριβώς προσόντα η σύζυγός σας ανέλαβε μια τόσο σημαντική διευθυντική θέση (επί ΣΥΡΙΖΑ) –αυτή της διαχείρισης της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας της ΚΤΥΠ– όταν το πτυχίο της ήταν εντελώς άσχετο (Πολιτικών Επιστημών); Για να καταλάβουν οι αναγνώστες πόσο αλλότριο είναι το βιογραφικό της συζύγου σας με τα νέα καθήκοντά της, αρκεί να επισημάνω ότι η προκάτοχός της είχε δύο απολύτως σχετικά με τη θέση της διπλώματα (Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού).  Στην απάντησή σας όμως, κύριε Μπαλτά, περιέργως ξεχάσατε (ακόμη και να σχολιάσετε) το κυριότερο που ανέδειξα στο ρεπορτάζ μου. Οτι η σύζυγός σας διεκδίκησε και πήρε με εντελώς παράνομο τρόπο και αύξηση για τα νέα καθήκοντά της, καταθέτοντας ένα εντελώς άσχετο με τη θέση της μεταπτυχιακό (αυτό στην «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας»), το οποία κατά σύμπτωση διδάσκετε εσείς στο ΕΜΠ. Και είναι παράνομο το επίδομα, διότι θα γνωρίζετε προφανώς, κύριε Μπαλτά, ότι ο νόμος 4354/2015 που το κόμμα σας ψήφισε, ορίζει ρητά στο άρθρο 9 ότι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προωθούνται κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια (όπως πέτυχε παρανόμως η σύζυγός σας) «μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας».  Κατά τα λοιπά, κύριε Μπαλτά, ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας. Διότι υποψιάζομαι πόσο αμήχανα πρέπει να αισθανθήκατε γράφοντας τη φράση «δανεισμός αορίστου χρόνου» για να αιτιολογήσετε την εξόφθαλμα παράτυπη μονιμοποίηση της συζύγου σας.

Κωνσταντίνος Ζούλας

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ