ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Λαθρεπιβίβαση και μειωμένη κίνηση «ρίχνουν» τον τζίρο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ

Μέσω της λογιστικής οδού αποφεύχθηκε η ενεργοποίηση του άρθρου 47 (λύση εταιρείας ή εξυγίανση) στη γενική συνέλευση του ΟΑΣΑ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μειωμένο τζίρο εμφανίζει ο ΟΑΣΑ το 2016 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αντανακλά τον περιορισμό του συγκοινωνιακού του έργου. Η αδυναμία της εταιρείας να συντηρήσει επαρκώς τον στόλο των λεωφορείων, οι ελλείψεις σε ανταλλακτικά και προσωπικό οδηγούν τα οχήματα σε σημαντικές καθυστερήσεις. Αποτέλεσμα είναι το πρόγραμμα δρομολογίων να είναι σημαντικά μειωμένο προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί με τον περιορισμένο στόλο και προσωπικό που διαθέτει. Οι επιπτώσεις της συρρίκνωσης του έργου είναι εμφανείς και στα οικονομικά των συγκοινωνιακών φορέων, καθώς ο κύκλος εργασιών του ΟΑΣΑ «έκλεισε» το 2016 στα 182,4 εκατ. ευρώ έναντι 201,4 εκατ. ευρώ το 2015. Η μείωση κατά 9,43% του τζίρου της εταιρείας καταδεικνύει ότι είτε έχουν περιοριστεί οι επιβιβάσεις είτε έχει ενισχυθεί η λαθρεπιβίβαση.

Απάντηση στο πρόβλημα της εισιτηριοδιαφυγής αναμένεται να δώσει η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που ξεκίνησε δειλά δειλά να εφαρμόζεται στην πλειονότητα των μέσων, μετά και τη διάθεση της ηλεκτρονικής κάρτας προς τους επιβάτες. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του ΟΑΣΑ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα εφαρμοστεί πλήρως στο τέλος του 2018. Πρακτικά οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του χάρτινου εισιτηρίου μέχρι και το τέλος του επόμενου έτους. Ετσι, τα αποτελέσματα της χρήσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ως μέτρου καταστολής της εισιτηριοδιαφυγής μετατίθενται και αυτά για το 2019.

Αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου θέλουν τις ζημίες της εταιρείας προ φόρων να διαμορφώνονται στα 84,8 εκατ. ευρώ έναντι 105,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η μείωση των ζημιών σχετίζεται άμεσα με τη μείωση του τζίρου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ebitda) διαμορφώθηκαν σε -30,7 εκατ. ευρώ (από -42,6 εκατ.).

Η κακή οικονομική κατάσταση των συγκοινωνιακών φορέων είχε οδηγήσει στην απόφαση το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου 47, όπως επρόκειτο να συζητηθεί στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΑΣΑ που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει το λουκέτο σε μια εταιρεία σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα εξυγίανσης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησής του όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, όπως συμβαίνει με τον ΟΑΣΑ. Στελέχη του ΟΑΣΑ υποστηρίζουν ότι το ζήτημα επιλύθηκε κατά τη γενική συνέλευση, λογιστικά τελικά.

Η καθαρή θέση του ομίλου για το 2016 διαμορφώθηκε στα 1,051 εκατ. ευρώ από 1,029 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2015. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 4,460 εκατ. ευρώ, έναντι 5,005 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,89%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 685.040 ευρώ έναντι ζημίας 31.169 ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ