Γράμματα Αναγνωστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Γραμματα Aναγνωστων

Χρεία ηγετών όχι μπλαμπλάδων

Κύριε διευθυντά
Γράψατε σε πρόσφατο άρθρο σας «τι ηγέτες θέλουμε οι Ελληνες;» αναφέροντας μερικά ονόματα. Κύριε Παπαχελά, θέλουμε ηγέτες σαν τον Καποδίστρια που «δολοφονήσαμε», ο οποίος έτρωγε μισό κοτόπουλο όλη την εβδομάδα και δώριζε τον μισθό του στο κράτος. Θέλουμε σαν τον έντιμο Χαρίλαο Τρικούπη και τον Πλαστήρα, ο οποίος όταν έφυγε από τη ζωή, άφησε μόνο ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα σκύλο και μια ανύπανδρη αδελφή με την ευχή να τους προσέχουν.

Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι με ικανότητες, που αποφεύγουν την πολιτική. Αλλωστε, διώξαμε 500.000 νέους στο εξωτερικό, μεταξύ αυτών και τα δύο μου τα αγόρια που δούλευαν στο Imperial College στην Αγγλία.

Θέλουμε ηγέτες ικανούς, τίμιους, με ήθος, να λένε πάντα την αλήθεια, να μην παίζουν με την αγωνία του κόσμου, να μη φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους και το κόμμα. Κυρίως θέλουμε ηγέτες να μη λένε ψέματα! Και να αποφεύγουν υποσχέσεις και τα «Θα».

Θέλουμε ηγέτες με οράματα.

Κωνσταντινος Λ. Μπουραντας, Καθηγητής Παθολογίας και Αιματολογίας

Νέες διευκρινίσεις για τον διορισμό

Κύριε διευθυντά
Αναφορικά με τα δημοσιεύματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, του κ. Κωνσταντίνου Ζούλα, ενημερώνουμε  μεταξύ άλλων ότι: Η Ευαγγελία Περράκη, σήμερα προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., προσλήφθηκε από 1.10.1994 στη Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων ως υπάλληλος αορίστου χρόνου, με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Από 7.1.2002, στο πλαίσιο σύμβασης δανεισμού εργαζομένου (όχι απόσπασης), η οποία με το από 19.12.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό μετατράπηκε σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απασχολήθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. αδιαλείπτως και μέχρι τη συγχώνευση της τελευταίας στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.). Απασχολήθηκε στο Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Εργων της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και στη συνέχεια στο Τμήμα Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. Η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. την ενέταξε εξαρχής χωρίς καμιά διάκριση από το λοιπό προσωπικό της στο μισθολογικό καθεστώς του οικείου κανονισμού προσωπικού. Οπως δέχθηκε, η υπ’ αρ. 357/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών): ο δεσμός που τη συνέδεε με τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εξελίχθηκε σε ανεξάρτητο και αυτοτελή δεσμό εργαζομένου - εργοδότη, σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Τα παραπάνω συνομολόγησαν πλήρως και η ίδια η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ο ΟΣΚ Α.Ε. και η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) στο παρελθόν, με σειρά επίσημων εγγράφων τους. Ηδη στις 19.12.2011 υπήρξε γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του ΟΣΚ Α.Ε., βάσει της οποίας η σχέση εργασίας που διέπει την κ. Ευαγγελία Περράκη με τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. είναι σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Αλλά και επί δικαστηρίω, στη δικάσιμο της 21.10.2013, όλα τα ανωτέρω συνομολογήθηκαν από την εταιρεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4199/2013, με το οποίο επήλθε η συγχώνευση των τριών φορέων (ΟΣΚ Α.Ε., ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.) στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.): «Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου στις τρεις συγχωνευόμενες εταιρείες, καθώς και οι δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε αυτές, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της νέας εταιρείας, στην οποία μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας. Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού και των δικηγόρων προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ο ΟΣΚ Α.Ε. (κατά την 24/511/26.1. 2012 συνεδρίαση του Δ.Σ.) αποφάσισε η Ευαγγελία Περράκη να περιληφθεί στους πίνακες του μεταφερομένου προσωπικού, με διατήρηση της ίδιας σχέσης εργασίας. Ο λόγος που η Ευαγγελία Περράκη αναγκάσθηκε να προσφύγει στα δικαστήρια ήταν ότι στις 23.1.2013 η τότε διοίκηση της εταιρείας αιφνίδια (!) μετέβαλε άποψη και αρνήθηκε στο εξής να αποδέχεται την εργασία της ζητώντας να προηγηθεί γραπτή επιβεβαίωση από τον «Φορέα Προέλευσης».

Το δικαστήριο τελικά, αφού αναγνώρισε ότι η Ευαγγελία Περράκη συνδέεται με την εταιρεία με μία ενιαία σύμβαση εξηρτημένης εργασίας από 7.1.2002, υποχρέωσε την πρώην ΔΕΠΑΝΟΜ –νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)– για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατάταξης με βάση το νέο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς, αναδρομικά από 1.1.2013. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) δεν είχε κανένα βάσιμο λόγο (και δεν υπήρξε καμιά σχετική εισήγηση της νομικής της υπηρεσίας) να προσβάλει την (τακτική) απόφαση του δικαστηρίου, αφού άλλωστε τα γεγονότα ήταν σαφή και ομολογημένα και από τις δύο πλευρές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

Τι Αυγέας, τι Αυγείας, τι Αργώ, τι Αργος

Κύριε διευθυντά
Το άρθρο της Τρίτης (12/9) του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου περιέχει εξαιρετικά πικρόχολα σχόλια για την άγνοια του πρωθυπουργού σχετικά με τον μύθο του Οδυσσέα με τις Σειρήνες και του Ηρακλή με την κόπρο του Αυγέα ή Αυγεία... Οι μύθοι όμως αυτά ακριβώς λένε, πιθανόν και τα «Κλασικά Εικονογραφημένα». Ποιο ήταν το λάθος του; Ο κ. Θεοδωρόπουλος συνήθως είναι εξαιρετικά σαφής, τώρα όμως γιατί υπερβάλλει; Αν θέλει να πει ότι η Αργώ δεν φαίνεται να φθάνει στον προορισμό της, που θα βρει πολλούς απο εμάς να συμφωνούν, ας το πει κατευθείαν και ας γεμίσει το άρθρο του με άλλα σχόλια που όμως να ακριβολογούν. Η συγκεκριμένη του προσέγγιση τον αδικεί και δίνει την εντύπωση ότι και η εφημερίδα που τον φιλοξενεί είναι εμπαθής προς την κυβέρνηση. Αυτό είναι κακό για όλους μας.

Δ. Καμαραδος

Τα «Κανόνια», o γάμος, τα βράχια

Kύριε διευθυντά
Επειδή με μεγάλη μου χαρά βλέπω να ασχολείται η «Καθημερινή» με θέματα αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος σε πολλά επίπεδα, σας απευθύνω την παρούσα: Να επαινέσω κατ’ αρχάς όσους ενεπλάκησαν στην Υδρα στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2017 στη διαμόρφωση χώρου για γαμήλια τελετή Αιγυπτίων ορθοδόξων με Ελληνορθόδοξο παπά εξ Αιγύπτου, και με περισσότερους προσκεκλημένους μουσουλμάνους φίλους των οικογενειών. Ολα τα ανωτέρω με εργασίες «σκηνοθεσίας» αλλά και «άμεσης αποκατάστασης» του δημόσιου υπαίθριου χωρου «Κανόνια», από εταιρεία γάμων κτλ. με επεμβάσεις άκρως επερωτήσιμες. Από την άλλη, να στηλιτεύσω την ως εκ του περιστατικού τούτου περιτράνως αποδεικνυόμενη συμπεριφορά τής νυν δημοτικής αρχής και τυχόν εμπλοκή (ή και άγνοια) των περιφερειακών θεσμών προστασίας «παραδοσιακών οικισμών και χώρων» (π.χ. αρχαιολογία/πολεοδομία/περιφέρεια) περί ισονομίας και ίσης μεταχείρισης και αντίδρασης σε θέματα υψίστης ανάγκης για τους πολίτες φορολογουμένους της νήσου.

Οταν, π.χ., για τη μετακίνηση βράχων από ελεύθερους δημόσιους χώρους ή σταθεροποίηση επικειμένων προς πτώση βράχων (κατόπιν απαιτήσεως της περιφέρειας/πολεοδομίας και της κοινής περί αλληλεγγύης και ισονομίας συνταγματικής λογικής), ταλαιπωρείται ο ντόπιος φορολογούμενος Ελληνας πολίτης για 28 μήνες μέχρι τον ορισμό της πρώτης δικασίμου, σχετικά με θέματα μετακίνησης βράχου και σταθεροποίηση των επικειμένων προν πτώσιν ανωτέρω υπερκειμένων, λόγω μακροχρόνιων ατασθαλιών ορισμένων και αδράνεια των Αρχών για τα συμβαίνοντα εντός δημόσιων υπαιθρίων χώρων, αναρωτιέται κανείς: πρόκειται για κράτος ισονομίας πολιτών απέναντι στους νόμους ή αν πρόκειται εξακολουθητικά, ακόμη και για καθαρά καραμπινάτες περιπτώσεις διαιώνισής της σε όλα τα επίπεδα διαπλοκής.

Αντωνης Κ. Αντωνιαδης, Αρχιτέκτων-πολεοδόμος/(συνταξιούχος) τ. καθηγητης Αρχιτεκτονικής UTA

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ