Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 14-IX-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΑΣΜΑΤΟΣ: Βερολίνον,13. - Ο καγκελάριος Χίτλερ εξεφώνησε σήμερον εις το [εθνικοσοσιαλιστικόν] Συνέδριον της Νυρεμβέργης αξιοσημείωτον λόγον. [Είπεν:] «Ο αγών στρέφεται σήμερον κατά της μεγάλης όντως ασθενείας υπό της οποίας κατέχεται ο κόσμος και ήτις απειλεί τους λαούς της γης με τας λοιμώδεις της αναθυμιάσεις. Πρέπει να είναι τις πολύ αφελής σήμερον διά να αμφισβητήση, ιδίως κατά την παρούσαν στιγμήν, ότι ο μπολσεβικισμός τρέφει επιθετικά σχέδια και ότι ο χαρακτήρ του είναι επαναστατικός. Ως εθνικοσοσιαλισταί γνωρίζομεν άριστα ποία είναι τα αίτια και ποίαι αι συνθήκαι της πάλης, ήτις κρατεί τον κόσμον εν ανησυχία. [...] Ο μόνος τρόπος διά να προληφθή ο κίνδυνος είναι να καταστούν οι λαοί απρόσβλητοι από τους διεθνείς φορείς του μιάσματος. [Σημ. «Φ»: Ας θυμηθούμε εδώ το περιβόητο διάγγελμα του Κωνσταντίνου την 1η Ιανουαρίου 1964 εις το οποίον έλεγε: «Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα...» και προκάλεσε, τότε, θύελλα αντιδράσεων. [Στη φωτογραφία το Karl-Liebknecht-Haus στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο του 1930, έδρα του γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι το 1933 και σήμερα του κόμματος Die Linke. Πηγή φωτογραφίας Ομοσπονδιακό Αρχείο Γερμανίας Bundesarchiv].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ