Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 21-IX-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑΞΑΝ: Η κ. Ελενα Βενιζέλου μετά το τελεσθέν εις Χανιά μνημόσυνον, του συζύγου της, απηύθυνε το κάτωθι τηλεγράφημα προς τον κ. Πρόεδρον της κυβερνήσεως:
Αυτού εξοχότητα Κύριον Ιωάννην Μεταξάν Αθήνας. Βαθέως συγκεκινημένη, διά επιβλητικήν τάξιν μνημοσύνου ευχαριστώ θερμώς. Ελενα Βενιζέλου.

Εις απάντησιν ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως απηύθυνεν το εξής τηλεγράφημα:

Καν Ελεναν Βενιζέλου Χανιά. Ευχαριστώ θερμώς [δι’] υμέτερον τηλεγράφημα. Ιωάννης Μεταξάς.

[Σημ. «Φ»: Αναλόγου φιλόφρονος τόνου κλίμα επεκράτησε και μεταξύ της χήρας Αικατερίνης Σοφοκλής Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπαδοπούλου κατά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, από τον Παπαδόπουλο στις 5 Οκτωβρίου 1969].

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ: Θεσσαλονίκη, 20. - Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του γενικού Επιτελείου κ.κ. Παπάγος και Πλατής, ανεχώρησαν διά Βελιγράδιον προς παρακολούθησιν των γυμνασίων του γιουγκοσλαβικού στρατού.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Ακαδημία Γερμανικής Φιλολογίας. (Παράρτημα της Γερμανικής Ακαδημίας του Μονάχου. - Αθήναι: Ασκληπιού 3. Πρωινά και βραδινά μαθήματα προς εκμάθησιν της γερμανικής γλώσσης. [...] Τμήμα Εμπορικόν, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φιλολογίας κλπ. [...] Από του Οκτωβρίου θα λειτουργήση και Τμήμα εις Πειραιά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πληροφορίαι και εγγραφαί: Χριστιανική Αδελφότης των Νέων (ΧΑΝ), οδός Ντέκα 6.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ