ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προβληματισμός ΣΕΒ για τη στασιμότητα σε επενδύσεις και κατανάλωση

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η βελτίωση που καταγράφεται στο οικονομικό περιβάλλον υπογραμμίζεται στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ, σημειώνοντας ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η οικονομία βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης. Το ζητούμενο ωστόσο, υπογραμμίζεται, είναι το κατά πόσον η ανάκαμψη αυτή θα αποδειχθεί ισχυρή και βιώσιμη. Οι οικονομολόγοι του ΣΕΒ επισημαίνουν δύο εστίες ανησυχίας.

Το πρώτο είναι η αναιμική πορεία των επενδύσεων, οι οποίες είχαν παραμείνει στάσιμες τα δύο τελευταία χρόνια (-0,2% το 2015 και +0,1% το 2016). Η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης +1,8% το 2017 προϋποθέτει αύξηση των επενδύσεων κατά 5,9%, ρυθμός που σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξάμηνο δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Συγκεκριμένα στο α΄ εξάμηνο του 2017, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μόνο 2,7%. Αναλύοντας, περαιτέρω, τις επενδύσεις, προκύπτει ότι η αύξηση του 2,7% προέρχεται από μείωση των κατασκευών κατά -9,2% (-8,1% οι κατοικίες, -9,3% οι λοιπές κατασκευές) και αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά +19,6%, κυρίως λόγω αύξησης των μεταφορικών μέσων κατά 57%, εξέλιξη που συνδέεται αμιγώς με την ανάπτυξη του τουρισμού και του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας (πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα προς ενοικίαση, φορτηγά κ.ο.κ.), πέραν των εξοπλιστικών συστημάτων. Οι επενδύσεις στον κλάδο Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας μειώνονται, ταυτόχρονα, κατά -10,4% και οι επενδύσεις σε λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμό αυξάνονται κατά 0,3% Σημειώνεται ότι η επίπτωση των επενδύσεων στο ΑΕΠ, εφόσον πρόκειται κυρίως για εισαγόμενα, είναι μικρή, καθώς η επενδυτική δαπάνη αφαιρείται στις εισαγωγές. Οσον αφορά την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, το 2016 διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ που αποτελεί το το υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, με 2,5 δισ. ευρώ να επενδύονται στις υπηρεσίες (451 εκατ. ευρώ στον τουρισμό, 484 εκατ. ευρώ στις μεταφορές, 1,23 δισ. ευρώ στις τράπεζες, 313 εκατ. ευρώ στην αγορά ακινήτων κ.ά.). Το α΄ εξάμηνο του 2017 οι άμεσες ξένες επενδύσεις διαμορφώνονται ήδη σε 2,1 δισ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά είναι ενθαρρυντικά και προοιωνίζονται αύξηση της επενδυτικής δαπάνης τα επόμενα τρίμηνα, αρκεί να μη χαλάσει το καλό κλίμα που επικρατεί επί του παρόντος.

Το δεύτερο στοιχείο που επισημαίνεται είναι ότι η ιδιωτική κατανάλωση (70% του ΑΕΠ) παρέμεινε σχεδόν στάσιμη το 2015 (-0,2%) και αυξήθηκε κατά +1,4%% το 2016 και +1% το α΄ εξάμηνο του 2017, έναντι +1,3% που προϋποθέτει η αύξηση του ΑΕΠ κατά +1,8% για το 2017. Αυξάνεται, δηλαδή, με ρυθμούς κοντά στα αναμενόμενα. Το πρόβλημα εδώ, όμως βρίσκεται στην αδυναμία του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών να στηρίξει την άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά -3% το 2015, -1,3% το 2016 και -1,4% το α΄ τρίμηνο του 2017. Σημειώνεται ότι η αποταμίευση των νοικοκυριών είναι αρνητική από το 2012 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών στηρίζεται και σε αποθησαύριση πλούτου και, κατά πάσα πιθανότητα, αντανακλά και την όξυνση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου κ.λπ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ