ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κούρεμα» απαιτήσεων έως 97,5% για πιστωτές της «Μαμιδάκης»

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

H συζήτηση δεν θεωρείται διαδικαστική, καθώς υπάρχουν διαφωνούντες ανέγγυοι πιστωτές, σύμφωνα με νομικούς κύκλους.

Αύριο Τετάρτη συζητείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της «Μαμιδάκης» (Mamidoil Jetoil) και η μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο σχήμα συμφερόντων της αυστριακής Cetracore με την επωνυμία «Cetracore-Jetoil». H συζήτηση δεν θεωρείται διαδικαστική, καθώς, παρότι έχει επιτευχθεί η συναίνεση του ποσοστού των πιστωτών που προβλέπει το πτωχευτικό δίκαιο, υπάρχουν διαφωνούντες ανέγγυοι πιστωτές, αναφέρουν στην «Κ» νομικοί κύκλοι.

Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της εταιρείας ανέρχονται σε 390 εκατ. (την 1η/3/2017), εκ των οποίων 266,5 εκατ. αφορούν ενέγγυους πιστωτές και 49,1 εκατ. γενικούς προνομιούχους πιστωτές. Το 66% των συνολικών πιστωτών της εταιρείας και το 85% επί του συνόλου των ενέγγυων πιστωτών συναινούν στη συμφωνία εξυγίανσης και έχουν υπογράψει τη σχετική συμφωνία.

Η διαδικασία γίνεται με βάση το άρθρο 106 δ΄ του προπτωχευτικού δικαίου και εδράζεται για την αποπληρωμή των οφειλών στο ποσό που θα ελάμβαναν, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις που έχει κάθε πιστωτής, εάν ρευστοποιείτο βίαια η εταιρεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που πραγματοποίησε μεγάλος ξένος ελεγκτικός οίκος, αυτό το πόσο είναι 74 εκατ. ευρώ.

Αν και η λογιστική αξία της εταιρείας υπολογίσθηκε στα 254 εκατ. εκτιμάται πως η ρευστοποίησή της με πλειστηριασμούς δεν θα απέφερε περισσότερα του προαναφερθέντος εσόδου (74 εκατ). Με βάση λοιπόν αυτό το ποσό και ανάλογα με τις εξασφαλίσεις και τη σειρά που θα αποζημιώνονταν, βάσει του νόμου θα πληρωθούν τόσο οι ανέγγυοι όσο και οι ενέγγυοι πιστωτές. Η συμφωνία δεν προβλέπει προνομιακή μεταχείριση καμιάς εκ των δύο κατηγοριών με εξαίρεση Δημόσιο και εργαζομένους.

Η Cetracore, που ανήκει κατά 80,1% στην UFG Europe Holdings και κατά 19,9% στη ρωσική Rosneft, θα καταβάλει το ποσό των 107 εκατ. ευρώ. Η διαφορά από τα 74 εκατ. έως τα 107 εκατ. υπάρχει διότι το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν στο ολόκληρο, κάτι που δεν θα συνέβαινε σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι θα εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το Δημόσιο και τα Ταμεία με ρύθμιση 240 δόσεων που θα αρχίσει να «τρέχει» 20 ημέρες μετά τη συναλλαγή. Να σημειωθεί πως οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Ταμείων θα αποπληρωθούν μόνον στο κεφάλαιο, δηλαδή χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Μεγάλη πάντως θα είναι η απομείωση της αξίας των απαιτήσεων που θα εισπράξουν κάποιες κατηγορίες ανέγγυων πιστωτών, όπως οι εκμισθωτές (περί το 97,5%), κάτι που όμως εκτιμάται πως θα συνέβαινε και στην περίπτωση της βίαιης ρευστοποίησης.

Στη νέα εταιρεία θα περάσουν τόσο οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όσο και το δίκτυο και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που υποστήριζαν την εξαγωγική δραστηριότητα της Mamidoil, όπως και το σύνολο των αδειών που είναι απαραίτητες για την άμεση επαναλειτουργία.

Σύμφωνα με την αίτηση προς το Πρωτοδικείο, η «Μαμιδάκης» περιήλθε σε δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω της δραστικής μείωσης των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά, από όπου προέρχεται ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών της. Αφενός η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στο εσωτερικό της χώρας και αφετέρου η αυξημένη φορολόγηση στην ενέργεια (λ.χ. ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ κ.λπ.) συντέλεσαν στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης κ.ά. Η μείωση των πωλήσεων, η μειωμένη ρευστότητα, καθώς και η ανελαστικότητα μέρους των λειτουργικών εξόδων συντέλεσαν στην αύξηση των λειτουργικών ζημιών από το οικονομικό έτος 2013 και έπειτα. Επίσης, τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των ζημιών της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ