Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 2/3-X-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ: Κατά τα εκδοθέντα αποτελέσματα των εισητηρίων εξετάσεων της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων επέτυχον κατά σειράν οι εξής 316: [...] Π. Κο [ω;]τσέλης, [...] Κ. [ωνσταντίνος] Παπαδόπουλος, [...] Ι. [ωάννης] Λαδάς, [...], Ν. [ικόλαος] Μακαρέζος, [...] Ι. Κόρκας, [...] Νικ. Γκαντώνας, [...] Γ. Μπονάνος, [...] Γ. [εώργιος] Παπαδόπουλος, [...], Β. Ρογκάκος [...].
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ: Βερολίνον, 2.- Αγγέλλεται εκ Σαγκάης ότι αι μάχαι συνεχίζονται πέριξ της πόλεως. Αιματηροί αγώνες διεξήχθησαν την νύκτα εις τας οδούς του Σαπέι υπό το φως των πυρκαϊών. Αι κινεζικαί γραμμαί παραμένουν άθικτοι. Εγνώσθη ότι πολλοί Ιάπωνες αξιωματικοί συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Ο διοικητής της επαρχίας Τσαν Τουγκ στρατηγός Χαν-Φου-Τσού, του οποίου η στάσις εν τη σινοϊαπωνική συρράξει ήγειρεν αμφιβολίας όσον αφορά την νομιμοφροσύνην του προς την Κυβέρνησιν του Νανκίν, εις τηλεγράφημα, το οποίον απηύθυνε προς την Ομοσπονδίαν των Εθνοφρουρών της Σαγκάης δηλοί ότι «δεν θα είναι ποτέ τόσον ανόητος, ώστε να εμπέση εις την ιαπωνικήν παγίδα». Κατ’ άλλα τηλεγραφήματα εκ Σαγκάης κινεζικά αεροπλάνα επεχείρησαν σήμερον την πρωΐαν επιδρομήν κατά των ιαπωνικών θέσεων εις την περιφέρειαν του Γιαν-Τσε-Πού. Τα αντιαεροπρικά πυροβολεία των Ιαπώνων εξηνάγκασαν τους Κινέζους αεροπόρους να απομακρυνθούν ταχέως.
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ: Η τελευταία συμφωνική συναυλία της εφετεινής θερινής περιόδου την οποίαν διοργανώνει το Ελληνικόν ωδείον τη αρωγή του Δήμου, δίδεται την προσεχή Τετάρτην [6 Οκτωβρίου 1937] 7 μ.μ. εις το Ζάππειον υπό την διεύθυνσιν του κ. Αντιόχου Ευαγγελάτου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Ηρωϊκήν Συμφωνίαν του Μπετόβεν, την «Ευρυάνθην» του Βέμπερ, το ουγγρικόν εμβατήριον του Μπερλιόζ, καθώς και έργα των Ελλήνων συνθετών Καλομοίρη, Βάρβογλη, Σκλάβου και Ευαγγελάτου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ