Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 8.Χ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΝΤΑΣΙΣ ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑΣ: Λονδίνον, 7.- Τηλεγραφήματα εξ Ουάσιγκτων αγγέλλουν ότι το υπουργείον των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξέδωκε ανακοινωθέν, διά του οποίου εκθέτει τας απόψεις της αμερικανικής Κυβερνήσεως επί της σινοϊαπωνικής συρράξεως και τονίζει την παραβίασιν εκ μέρους της Ιαπωνίας της συνθήκης των εννέα δυνάμεων, διά την Κίναν. […] Η διακοίνωσις αύτη, κατά πληροφορίας του πρακτορείου Χαβάς εκ Τόκιο, εν συνδυασμώ προς τον λόγον του προέδρου κ. Ρούσβελτ [την 5ην Οκτωβρίου εις το Σικάγο ότι το ζωτικόν συμφέρον του αμερικανικού λαού είναι να αποκατασταθή ο σεβασμός των συνθηκών και της διεθνούς ηθικής], προεκάλεσε βαθυτάτην εντύπωσιν και κατάπληξιν εις ολόκληρον την Ιαπωνίαν. Οι ιαπωνικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν «βόμβαν» την δήλωσιν των Ηνωμένων Πολιτειών. [Στη φωτογραφία ο πρόεδρος Φρ. Ντ. Ρούσβελτ κατά την ομιλία του στο Σικάγο.]

ΑΠ. Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Υπό του συναδέλφου και ιστορικού συγγραφέως κ. Απ. Β. Δασκαλάκη εξεδόθησαν δύο ιστορικά έργα εξαιρετικής σημασίας διά την εθνικήν μας ιστορίαν. Το εν φέρει τον τίτλον «Ρήγας Βελεστινλής – Η Γαλλική Επανάστασις και τα προοίμια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» και το άλλο «Τα έργα του Ρήγα Βελεστινλή». […].

ΛΙΛΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Απόψε εις το χειμερινόν θέατρον «Αλίκης», ο νέος θίασος υπό την επωνυμίαν «Ενωσις Καλλιτεχνών», δίδει την πρώτην του νέου ελληνικού έργου της κ. Λιλής Ιακωβίδου - Πατρικίου «Εύκολα θύματα». […].

ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΣΣΔ: Σήμερον την πρωίαν έφθασεν εις Αθήνας ο νέος πρεσβευτής των Σοβιέτ κ. Νικόλαος Σαρόνωφ. [Σημ. «Φ»: Ο Νικολάι Ιβάνοβιτς Σαρόνωφ (1901-;) διετέλεσε πρεσβευτής στην Αθήνα και στα Τίρανα μέχρι τις 31 Μαρτίου 1939, οπότε και μετετέθη στη Βαρσοβία.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ