ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WWF: Εξαιρετικά σημαντική η μετατροπή των προβλημάτων των ωκεανών σε πολιτικό ζήτημα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΜΑΛΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Η συζήτηση για τις διαστάσεις και τη σοβαρότητα των προβλημάτων των ωκεανών και των θαλασσών έχει ανοίξει. Η WWF που συμμετείχε στη διεθνή διάσκεψη «Our Ocean», παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες της , εκτιμά ότι οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν είναι σημαντικές. Σημαντικότερη όμως θεωρεί τη μετατροπή των προβλημάτων των ωκεανών σε πολιτικό ζήτημα, όπως έγινε με την κλιματική αλλαγή, ώστε να μπει με στιβαρό τρόπο στην πολιτική ατζέντα.

Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου της WWF, Δημήτρης Καραβέλας, ήταν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης στη διάσκεψη. «Η αίσθηση μου είναι ότι το ενδιαφέρον για την προστασία θαλασσών και ωκεανών έχει αυξηθεί. Αρχίζουμε να βλέπουμε πολιτικούς ηγέτες , την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα να προχωρούν σε δεσμεύσεις για την προστασία, γεγονός ενθαρρυντικό. Το θέμα είναι να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις αυτές σε πράξη και να αναγνωρίσουμε πόσα ακόμα πρέπει να γίνουν», αναφέρει.

Η WWF εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο «πρωταγωνιστής» της διάσκεψης, ανακοινώνοντας ένα πακέτο τριαντά έξι δράσεων. Όσο αφορά στην Ελλάδα, «ο τριπλασιασμός των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών που ανακοινώθηκε είναι θετική εξέλιξη», εκτιμά ο κ. Καραβέλας. «Μας δίνεται η ευκαιρία να επανεξετάσουμε τη θέση μας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να αποκτήσουμε όραμα και σχεδιασμό».

Στη διάσκεψη, η WWF παρουσίασε την έκθεση της για το περιβάλλον στη μεσόγειο, ενώ ανακοίνωσε και μια πρωτοβουλία οκτώ χωρών (ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα) για την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία . «Είναι μία προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο περιοχών, όπου η αλιεία θα είναι βιώσιμη και η διαχείριση θα γίνεται με συλλογικά σχήματα», εξηγεί ο κ. Καραβέλας. «Η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία έχει στη μεσόγειο τεράστια περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία».

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ