Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 11-X-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΔΥΟ ΕΤΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: Λονδίνον, 10. – Αι αγγλικαί εφημερίδες σχολιάζουσαι τον λόγον του κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν εις το Συνέδριον του Συντηρητικού Κόμματος, παρατηρούν μεθ’ ικανοποιήσεως ότι ο Αγγλος πρωθυπουργός παρέσχε σαφείς διαβεβαιώσεις εις την αγγλικήν δημοσίαν γνώμην περί της ικανότητος της Μεγάλης Βρεττανίας να αντιμετωπίση οιανδήποτε κακήν εξέλιξιν των γεγονότων εις την Ευρώπην. Ο «Παρατηρητής», εν κυρίω άρθρω, διαπιστώνων την πρόοδον των εξοπλισμών εν τω κόσμω, σημειοί ότι κατά το 1936 οι παγκόσμιοι εξοπλισμοί αντεπροσώπευον ποσόν διπλάσιον του δαπανηθέντος κατά το 1929 και τετραπλάσιον του δαπανηθέντος κατά το προηγηθέν του Παγκοσμίου Πολέμου έτος [1913]. Πράγματι, τα δαπανηθέντα εν τω κόσμω διά πολεμικούς εξοπλισμούς κατά το 1936 ανέρχονται εις 3 δισεκατομμύρια αγγλικών λιρών! [...] Ο «Παρατηρητής» αναφερόμενος εις τας δυνατότητας φιλικής διευθετήσεως των υφισταμένων μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας εκκρεμοτήτων [στη Μεσόγειο] εκ του ισπανικού προβλήματος, παρατηρεί ότι διά τη Μεγάλην Βρεττανίαν η ιταλική φιλία είναι περιττή άνευ της Γερμανίας. [Στη φωτογραφία, το θρυλικό βρετανικό αεροπλανοφόρο «Ark Royal»].

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΚΑΤΑ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ: Καυστική επιστολή απάντηση του υπεύθυνου της λογοτεχνικής σελίδας της «Καθημερινής» Αιμ. [μιλίου] Χ. [ουρμουζίου] σε επιστολή του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου που δημοσιεύθηκε σε εβδομαδιαίο περιοδικό [;] σχετική με κριτική που είχε δημοσιεύσει ο Αιμ. Χ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ