ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλαγές φέρνει στις φυλακές ο νέος σωφρονιστικός κώδικας

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Σε περισσότερα από 80 άρθρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να αλλάξει τον χάρτη των συνθηκών κράτησης στις φυλακές της χώρας, ώστε το νέο μοντέλο να είναι απόλυτα συμβατό με το πλέγμα των διατάξεων της ΕΣΔΑ και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται:

  • να αναθεωρηθεί πλήρως η εισαγωγή των νέων κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, με μία διαδικασία η οποία θα διαρκεί 7 ημέρες, ώστε να ενημερώνεται ο κρατούμενος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της ζωής του.
     
  • να καθοριστούν  με ακρίβεια οι προδιαγραφές και οι διαστάσεις των χώρων ατομικής και ομαδικής κράτησης και ο ελάχιστος προσωπικός χώρος που πρέπει να αναλογεί σε κάθε κρατούμενο.
     
  • να θεσμοθετηθεί η αξίωση των κρατουμένων για αποζημίωσή τους από το Κράτος σε περίπτωση μη τήρησης των νόμιμων προδιαγραφών κράτησης ως προς τον διαθέσιμο προσωπικό χώρο σε συνδυασμό με τις λοιπές συνθήκες διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή ο κρατούμενος μπορεί να ζητήσει, μετά την αποφυλάκισή του και εντός έξι μηνών από αυτήν, αποζημίωση με αίτηση του στο δικαστήριο.
     
  • να ρυθμιστούν θέματα υγειονομικής περίθαλψης και μεταγωγών κρατουμένων, ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Ο νέος κώδικας προβλέπει ακόμη νέα δεδομένα στην επικοινωνία των κρατουμένων, δημιουργώντας την πρόβλεψη για τέσσερα διαφορετικά είδη επισκεπτηρίων (κλειστών, ειδικών, ανοικτών και ελεύθερων), ανάλογα με την ιδιότητα και τη σχέση των επισκεπτών με τους κρατουμένους.

Τα επισκεπτήρια μεταξύ συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης (ελεύθερα) διαχωρίζονται από τα επισκεπτήρια μεταξύ των συγγενών πρώτου βαθμού (ειδικά ή, όταν τα τέκνα είναι ανήλικα, ανοικτά) και προβλέπονται για την ενίσχυση της οικογενειακής ζωής των καταδίκων που δεν λαμβάνουν τακτικές άδειες).

Ακόμη, ο κύκλος των επισκεπτών που δικαιούνται να δέχονται οι κρατούμενοι διευρύνεται σε όλους τους συγγενείς και διευκολύνεται η χορήγηση αδειών επίσκεψης σε άλλα, μη συγγενικά πρόσωπα, ενώ προβλέπεται και η επικοινωνία με τηλεδιάσκεψη, όταν δεν είναι εφικτή η εκ του σύνεγγυς επαφή.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ