ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχυτική διδασκαλία σε έξι μαθήματα για τους μαθητές Γυμνασίων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε έξι μαθήματα - Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά - θα οργανωθούν μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το τρέχον σχολικό έτος 2017 – 2018 για τους μαθητές των Γυμνασίων. Τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα αρχίσουν εντός του Νοεμβρίου.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων, αποτελεί η επίδοση του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής, για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφαση του προτείνει τους/τις μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ