ΕΛΛΑΔΑ

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: «Οι πρόσφατες εξελίξεις του πτωχευτικού δικαίου»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στην πόλη του Καρπενησίου και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Hotel Spa MONTANA», την 20η, 21η και 22α Οκτωβρίου 2017 με θέμα: «ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Ειδικότερα, οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν το απόγευμα της Παρασκευής, 20.10.2017 και ώρα 18:30 και θα λήξουν το μεσημέρι της Κυριακής, 22.10.2017, έως την 14:30.

Τα θέματα των εισηγήσεων των επί μέρους θεματικών ενοτήτων, καθώς και οι Πρόεδροι των συνεδρίων, οι εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες έχουν ως ακολούθως:

Ι.Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

7:15: Δηλώσεις συμμετοχής — Παράδοση συνεδριακού φακέλου

8:15: 'Εναρξη Συνεδρίου —Χαιρετισμοί

8:30: Γενικές εισηγήσεις:

Πρόεδρος: Βασίλειος Γκαρίλας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας.

1. Οι μεταλλάξεις τον δικαίου της αφερεγγυότητας: Ευάγγελος Περάκης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.

2. Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο: Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ.

       Δείπνο καλωσορίσματος ώρα 21.00

ΙΙ.Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017, ώρα 09.30

Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας

Πρόεδρος: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής ΔΠΟ

1. Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση: Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.

2. Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήμερα: Θεόδωρος Κουλουριάνος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας ΔΠΘ

3. Η αστική ευθύνη των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών έναντι των πιστωτών: Στέργιος Φράστανλης, Δ.Ν. (Αμβούργο), Δικηγόρος, Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες

            Διάλειμμα καφέ ώρα 11.00

4. Διανομές προς τους πιστωτές: Παναγιώτης Μάζης, Δ.Ν., Δικηγόρος

5. Η απαλλαγή τον οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία: Δημήτριος Αυγητίδης, Καθηγητής ΔΠΘ.

                Συζήτηση

ΙΙΙ. Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017, ώρα 18.30

Στρογγυλό τραπέζι : Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης

Συντονιστής: Γεώργιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Εφετών

   Συμμετέχοντες:

1. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλμένος Τεν.Δ/ντής Αlphα Bank
2. Νικόλαος Ελευθεριάδης, Επ.Καθηγητής ΑΠΘ
3. Γεώργιος Λεβέντης, Ομ.Καθηγητής ΕΚΠΑ
4. Ματθίλδη Χάρισμα, Δικηγόρος
5. Παρέμβαση: Ιωάννα Καλαντζάκου, Δικηγόρος


ΙV. Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017 , ώρα 09.30

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες

Πρόεδρος: Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ

1. Η σημερινή φυσιογνωμία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία τον «pre-pack» Χριστίνα Χριστοπούλου-Καραφλού, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

2. Αυτοδίκαιη αναστολή ατομικών διώξεων και προληπτικά μέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης: Βασίλειος Χατζηιωάωου, Επίκ.Καθηγητής ΔΠΘ.

3. Παράκαμψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και μετόχων (holdout) κατά την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας: Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ.Καθηγητής ΑΠΘ

Διάλειμμα καφέ: ώρα 11.00

4. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017): Ιωάννης Μονργελας, Δικηγόρος

5. Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών (ν. 4472/2017): Αλέξανδρος Δημάκης, Επίκ.Καθηγητής ΕΚΠΑ


                  Συζήτηση
               Συμπεράσματα

Δικαίωμα συμμετοχής / Συνεδριακός φάκελλος

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίστηκε: α) Για τα μέλη του Συνδέσμου στο ποσό των 60 ευρώ, στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος (καθώς και τα πρακτικά του 26ου συνεδρίου με τίτλο «Οι όμιλοι επιχειρήσεων»), β) Για τα μη μέλη στο ποσό των 80 ευρώμ στα οποία Θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος, γ) Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 35 ευρώ, στα οποία Θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος. Διευκρινίζεται ότι ο συνεδριακός φάκελος θα περιέχει τις εισηγήσεις κατ τις παρεμβάσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον στα ενήμερα μέλη του ΣΕΕ Θα διατεθεί ο τόμος των πρακτικών του 26ου συνεδρίου με τίτλο «Οι όμιλοι επιχειρήσεων».

Δείπνο καλωσορίσματος

Επίσης, αμέσως μετά την λήξη της πρώτης συνεδρίας (Παρασκευή, 20.10.2017), θα παρατεθεί δείπνο καλωσορίσματος στους συνέδρους, στον χώρο τον Ξενοδοχείου «Montana». Για τα συνοδεύοντα πρόσωπα που επιθυμούν να παρευρεθούν ορίστηκε συμβολική συμμετοχή στο ποσόν των 20 ευρώ. Παρακαλούνται οι Σύνεδροι, για λόγους διευκόλυνσης της οργάνωσης, να δηλώσουν την συμμετοχή των συνοδευόντων προσώπων είτε κατά την εγγραφή τους είτε έως την 10.10.2017 στην διεύθυνση: info@syneemp.gr & charismamatthildi@outlook.com

Εγγραφή στο Συνέδριο

Επισημαίνεται ότι Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των εγγραφών για τους συνέδρους. Για την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής και εγγραφής στο Συνέδριο υπάρχει δυνατότητα καταθέσεως κατά περίπτωση του οικείου ποσού, αναλόγως της ιδιότητας του συμμετέχοντος, στον τηρούμενο από τον ΣΕΕ τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΤΕ με τα ακόλουθα στοιχεία:
     

     Τραπεζικός Λογαριασμός 155/29613851 Εθνική Τράπεζα
          ΙΒΑΝ: GR 8201101550000015529613851
      Δικαιούχος : Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Στο παραστατικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και η αιτιολογία: 27° ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Ε.Ε, στην συνέχεια δε να αποστέλεται αυτό (παραστατικό τραπέζης) στο e-mail: charismamatthildi@outlook.com, προκειμένου να καταχωρηθεί κατά σειρά προτεραιότητος η εγγραφή, ή να απευθυνθείτε στην Ταμία του ΣΕΕ κ. Ματθίλδη Χάρισμα (Δικηγορικό Γραφείο Ματθίλδης Δ. Χάρισμα & Συνεργατών - Πανεπιστημίου 64, 8ος όροφος -Τηλ. 210- 3818956, /α 210- 3818473, e-mαil: charismamαtthildi@outlook.com) από την 11η Σεπτεμβρίου έως και την 13η Οκτωβρίου 2017 και κατά τις ώρες από 10:00 έως 16:00. Πληροφορίες στα τ/φ: 210-3818956, 210-3318170.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ