ΕΛΛΑΔΑ

Το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου στο Καρπενήσι

Από την Παρασκευή (20 Οκτωβρίου) μέχρι και την Κυριακή θα διεξαχθεί το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου στην πόλη του Καρπενησίου και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Hotel Spa MONTANA» με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις του Πτωχευτικού Δικαίου».

Ειδικότερα, οι εργασίες του συνεδρίου θα αρχίσουν το απόγευμα της Παρασκευής, 20.10.2017 και ώρα 18:30 και θα λήξουν το μεσημέρι της Κυριακής, 22.10.2017 έως την 14:30.

Τα θέματα των εισηγήσεων των επί μέρους θεματικών ενοτήτων, καθώς και οι Πρόεδροι των συνεδριών, οι Εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες έχουν ως ακολούθως:

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

17:15: Δηλώσεις συμμετοχής – Παράδοση συνεδριακού φακέλου

18:15: Έναρξη Συνεδρίου –Χαιρετισμοί

18:30: Γενικές εισηγήσεις:

Πρόεδρος: Βασίλειος Γκαρίλας, Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας.

Δείπνο καλωσορίσματος ώρα 21.00

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

09.30:  Το νέο δίκαιο της πτωχευτικής διαδικασίας

Πρόεδρος: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής ΔΠΘ

Οι μεταλλάξεις του δικαίου της αφερεγγυότητας: Ευάγγελος Περάκης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό ∆ίκαιο: Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής AΠΘ.

Προϋποθέσεις κήρυξης σε πτώχευση: Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας σήμερα: Θεόδωρος Κουλουριάνος, ∆.Ν., ∆ικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας ∆ΠΘ

 Η αστική ευθύνη των διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών έναντι των πιστωτών: Στέργιος Φράστανλης, ∆.Ν. (Αμβούργο), ∆ικηγόρος, Α.Σ.Παπαδημητρίου και Συνεργάτες

Διάλειμμα καφέ: ώρα 11.00

Συζήτηση

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

18.30 Στρογγυλό τραπέζι : Συλλογικές διαδικασίες και μεταβίβαση της επιχείρησης Συντονιστής: Γεώργιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Εφετών

Διανομές προς τους πιστωτές: Παναγιώτης Μάζης, ∆.Ν., ∆ικηγόρος

Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου ως δεύτερη ευκαιρία: ∆ημήτριος Αυγητίδης, Καθηγητής ∆ΠΘ.

Συμμετέχοντες: Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλμένος Γεν.∆/ντής Alpha Bank, Νικόλαος Ελευθεριάδης, Επ.Καθηγητής ΑΠΘ, Γεώργιος Λεβέντης, Ομ.Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ματθίλδη Χάρισμα, ∆ικηγόρος

Παρέμβαση: Ιωάννα Καλαντζάκου, Δικηγόρος

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

09.30 Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και εξωπτωχευτικές διαδικασίες Πρόεδρος: Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Η σημερινή φυσιογνωμία της διαδικασίας εξυγίανσης: Η κυριαρχία του «pre- pack» Χριστίνα Χριστοπούλου-Καραφλού, Λέκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Aυτοδίκαιη αναστολή ατομικών διώξεων και προληπτικά μέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης: Βασίλειος Χατζηιωάννου, Επίκ.Καθηγητής ∆ΠΘ.

Παράκαμψη της διαφωνίας οφειλέτη, πιστωτών και μετόχων (holdout) κατά την αίτηση και την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας: Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ.Καθηγητής ΑΠΘ

Διάλειμμα καφέ: ώρα 11.00

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017): Ιωάννης Μούργελας, ∆ικηγόρος

Ζητήματα ποινικής ευθύνης κατά τη ρύθμιση οφειλών (ν. 4472/2017): Αλέξανδρος ∆ημάκης, Επίκ.Καθηγητής ΕΚΠΑ

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Δικαίωμα συμμετοχής / Συνεδριακός φάκελλος

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίστηκε: α) Για τα μέλη του Συνδέσμου στο ποσό των 60€, στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος (καθώς και τα πρακτικά του 26ου συνεδρίου με τίτλο «Οι όμιλοι επιχειρήσεων»), β) Για τα μη μέλη στο ποσό των 80€, στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος, γ) Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ποσό των 35€i στα οποία θα διατεθεί ο συνεδριακός φάκελος.

Διευκρινίζεται ότι ο συνεδριακός φάκελος θα περιέχει τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Επί πλέον στα ενήμερα μέλη του ΣΕΕ θα διατεθεί ο τόμος των πρακτικών του 26ου συνεδρίου με τίτλο «Οι όμιλοι επιχειρήσεων».

Δείπνο καλωσορίσματος

Επίσης, αμέσως μετά την λήξη της πρώτης συνεδρίας (Παρασκευή, 20.10.2017), θα παρατεθεί δείπνο καλωσορίσματος στους συνέδρους, στον χώρο του Ξενοδοχείου “Montana”. Για τα συνοδεύοντα πρόσωπα που επιθυμούν να παρευρεθούν ορίστηκε συμβολική συμμετοχή στο ποσόν των 20 ευρώ. Παρακαλούνται οι Σύνεδροι, για λόγους διευκόλυνσης της οργάνωσης, να δηλώσουν την συμμετοχή των συνοδευόντων προσώπων είτε κατά την εγγραφή τους είτε έως την 10.10.2017 στην διεύθυνση : info@syneemp.gr & charismamatthildi@outlook.com
 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ