ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπό τον όρο επένδυσης 100 εκατ. «κατεβαίνει» το καζίνο Πάρνηθας

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Ο επενδυτής δεσμεύεται πως τα κτίρια στην Πάρνηθα θα αποδοθούν στην ΕΤΑΔ, ενώ επί πέντε έτη θα καταβάλλει ένα εκατ. ευρώ στον φορέα προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τροπολογία για τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας «σε άλλη θέση στην Αττική εκτός των περιοχών που υπάγονται στο μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας, στη μητροπολιτική περιοχή Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής», κατέθεσε η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «για την αγορά παιγνίων».

Σύμφωνα με την από καιρό αναμενόμενη ρύθμιση το καζίνο Πάρνηθας (ΕΚΠΑ Α.Ε.) «πρέπει να διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης επένδυση για έργα ανάπτυξης, το ύψος της οποίας δεν θα υπολείπεται των 100 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τουλάχιστον κατά το ποσό που θα ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Η επένδυση θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες πολιτισμού, διασκέδασης-εστίασης τουρισμού και αναψυχής πληρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

Η τροπολογία σύμφωνα με την κυβέρνηση διασφαλίζει επίσης πως θα διατηρηθεί η συμμετοχή 49% του Δημοσίου στην εταιρεία, ενώ ο επενδυτής δεσμεύεται πως τα κτίρια στην Πάρνηθα, τα οποία σήμερα στεγάζουν το καζίνο, θα αποδοθούν στην ΕΤΑΔ, ενώ επί πέντε έτη ο επενδυτής θα καταβάλλει το ποσό του ενός εκατ. ευρώ στον φορέα προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.
300 νέες θέσεις

Επιπλέον το καζίνο, δηλαδή η ΕΚΠΑ Α.Ε., θα πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας δημιουργώντας τουλάχιστον τριακόσιες νέες θέσεις. Από πολεοδομική και χωροταξική άποψη στην τροπολογία προβλέπεται κατ’ αρχήν πως η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να γίνει η μεταφορά πρέπει να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα που καθορίζεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, αποκλεισμένων των περιοχών αμιγούς ή γενικής κατοικίας.

Δεύτερον, το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά της χρήσης «καζίνο» και βρίσκεται εντός των παραπάνω περιοχών πρέπει να έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου, όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής. Οπως προκύπτει, δεν επιτρέπεται η μετεγκατάσταση σε περιοχές που υπάγονται στο μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας, στη μητροπολιτική περιοχή Πειραιά, καθώς και στις «χωρικές υποενότητες» Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Λαυρεωτικής. Επιβεβαιώνονται έτσι μερικώς οι πληροφορίες της αγοράς που θέλουν το καζίνο να πηγαίνει στα βόρεια προάστια.

Εργα ανάπτυξης

Τρίτον, προβλέπεται πως η χρήση καζίνο που θα εγκατασταθεί πρέπει να συνδυάζεται με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει μέρος πόλου εμπορικών, επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Προβλέπεται, επίσης, πως «με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ρυθμίζονται κανόνες και όροι για τη διασφάλιση από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ Α.Ε. της επένδυσης που αυτή θα διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης για έργα ανάπτυξης. Οι δε όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες μέτοχοι της εταιρείας ΕΚΠΑ Α.Ε. θα αναλάβουν την υποχρέωση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εταιρεία ΕΚΠΑ Α.Ε. με ίδια κεφάλαια.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ