Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 3-XI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ANGELICA PALLI BARTOLOMMEI: Μεταξύ των ομιλιών της αρχομένης χειμερινής αθηναϊκής περιόδου, αγγέλλεται και μία με θέμα την Αγγελικήν Πάλλη. Πρόκειται, έστω και κάπως αργά, να τύχη της δεούσης προσοχής από μέρους των ομοεθνών της φυσιογνωμία από τας σημαντικωτέρας μέσα εις την ελληνικήν γυναικείαν διανόησιν και σπουδαιοτάτη εις την πνευματικήν Ευρώπην του παρελθόντος αιώνος. Η ομιλία θα δοθή εις τον «Παρνασσόν» υπό της λογίας κ. Βαρβάρας Θεοδωροπούλου – Λιβαδά. [Σημ. «Φ»: Η Αγγελική Πάλλη είχε γνωρίσει τον Φόσκολο και τον Κάλβο και είχε μεταφράσει Σολωμό. Η ομιλία της Θεοδωροπούλου δημοσιεύθηκε στο περιοδικό προπαγάνδας-γέφυρας του ιταλικού καθεστώτος «Επιθεώρησις Ελληνο-ιταλικής Πνευματικής Επικοινωνίας». Πηγή εικόνας: The University of Chicago Library].

TO NEON KΡΑΤΟΣ:  [Θεωρητικό όργανο του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου]. Την Πέμπτην 4 Νοεμβρίου [1937] κυκλοφορεί το τρίτον τεύχος της μηνιαίας πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και λογοτεχνικής επιθεωρήσεως «Το νέον Κράτος». Εις το τεύχος τούτο συνεργάζονται οι κ.κ. Αριστος Καμπάνης, Θεόφιλος Βορέας, Βασίλειος Παπαδάκης, Πάνος Σωτηρόπουλος, Κώστας Αθάνατος, Ευάγγελος Κυριάκης, Χρ. Αγγελομάτης, Π. Ταρωνίτης, Μπρούνο Λαβανίνι, Ρίτα Μπούμη – Παππά. [Σημ. «Φ»: Ο Καμπάνης συμπορεύτηκε στην Κατοχή με τους Γερμανούς, ενώ ο Κυριάκης πρόδωσε τον Μεταξά ως «όργανο των Αγγλων» και συμπαρατάχθηκε αισχρά με τους κατακτητές μέχρι τέλους. Ο διπλωμάτης Βασίλειος Παπαδάκης υπήρξε αρθρογράφος και στο θεωρητικό όργανο της 21ης Απριλίου «Θέσεις και Ιδέαι»· και τέλος το φρούτο: Η ποιήτρια Ρίτα Μπούμη – Παππά υιοθετήθηκε από την Αριστερά μαζί με τον σύζυγό της ποιητή και μεταξικό Νίκο Παππά, γενομένη γνωστή στη γενιά μου από τη ρυθμική εκφώνηση του ονόματός της «Ρίτα-μπουμ Παππά, Ρίτα-μπουμ Παππά].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ